Author Archives for Marjan Fallaux

Werkbezoek Chinese delegatie juristen aan Vrouwenopvang Rosa Manus

November 25, 2019 9:42 am Published by Comments Off on Werkbezoek Chinese delegatie juristen aan Vrouwenopvang Rosa Manus

22 november 2019 Op 22 november 2019 bracht een delegatie van 10 Chinese pro-bono juristen en hun begeleiders een werkbezoek aan Rosa Manus. Deze juristen zetten zich dagelijks in voor gratis rechtshulp aan Chinese vrouwen. Vaak gaat het dan om huiselijk geweld. Zij kwamen in het kader van het Justice4Her project.


Vacature hulpverlener voor het intakebureau

February 5, 2019 1:10 pm Published by Comments Off on Vacature hulpverlener voor het intakebureau

5 februari 2019 Vrouwenopvang Rosa Manus zoekt een hulpverlener voor het intakebureau, voor 24 uur per week, tijdelijk voor de duur van een half jaar. Sollicitaties dienen 15 februari 2019 bij ons binnen te zijn. De volledige vacaturetekst is in te zien op Indeed


Werkbezoek gemeente Teylingen

October 30, 2018 10:57 am Published by Comments Off on Werkbezoek gemeente Teylingen

29 oktober  2018 Op 29 oktober brachten burgemeester Carla Breuer en wethouder Arno van Kempen van de gemeente Teylingen een werkbezoek aan Rosa Manus. Naast een algemene presentatie over Vrouwenopvang Rosa Manus, de plek in de keten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de visie op en begeleiding van cliënten en hun kinderen gingen de bezoekers in gesprek met medewerkers van intake, ambulante hulpverlening, woonbegeleiding en de schoolklas. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding door het pand, waarbij  een appartement en de schoolklas werden bezichtigd.


Werkbezoek gemeente Leiden

October 9, 2018 1:53 pm Published by Comments Off on Werkbezoek gemeente Leiden

8 oktober 2018 Op 8 oktober 2018 bracht wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn) van de gemeente Leiden, vergezeld door Annette Martens (Regio Beleidsadviseur Hollands Midden Huiselijk geweld en kindermishandeling) en Helene Meijer (bestuursadviseur) een werkbezoek aan Rosa Manus. Rosa Manus verzorgde een presentatie van haar activiteiten en er is gesproken over de plek van Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld. Daarnaast spraken de gasten met een ex-cliënt van Rosa Manus en tevens lid van de cliëntenraad. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding door het pand.


Project Huisje Boompje Beestje van Vrouwenopvang Rosa Manus doel van de Kinderpostzegelactie 2018

July 2, 2018 7:49 am Published by Comments Off on Project Huisje Boompje Beestje van Vrouwenopvang Rosa Manus doel van de Kinderpostzegelactie 2018

2 juli 2018 Dit jaar introduceert Kinderpostzegels ‘Lokaal Besteden’. Scholen mogen vanaf 2018 meebeslissen hoe een deel van het opgehaalde geld in hun eigen regio besteed zal worden voor kwetsbare kinderen in hun omgeving.  Scholen kunnen tot de start van de Kinderpostzegelactie (26 september 2018) kiezen uit projecten die Kinderpostzegels heeft geselecteerd, maar ook een eigen doel indienen. Ook het project Huisje Boompje Beestje van Vrouwenopvang Rosa Manus kan door een school gekozen worden. Project Huisje Boompje Beestje Stichting Kinderpostzegels is een project Huisje Boompje Beestje gestart dat bedoeld is om opvanglocaties in Nederland te ondersteunen bij het inrichten van deze projecten, waarbij de positieve werking van contact met planten en dieren gebruikt wordt om kinderen en jongeren, maar ook volwassen cliënten te helpen. Vrouwenopvang Rosa Manus is uitgekozen om een zogenaamde icoonlocatie te worden met een natuurspeelplaats, een moestuin en dierencontact. IVN ondersteunt ons bij de uitvoering van de plannen. Een donatie voor ons project is uiteraard zeer welkom. Daarom vragen wij scholen mee te doen aan de Kinderpostzegelactie en onze organisatie te steunen. Doe mee met de actie van Kinderpostzegels, voor alle kinderen!


Bedrijfsbezoek Lions Leiden Lugdunum Dualis aan Rosa Manus

March 9, 2018 10:42 am Published by Comments Off on Bedrijfsbezoek Lions Leiden Lugdunum Dualis aan Rosa Manus

6 maart 2018 Op 6 maart ontving Rosa Manus leden van de Lions Leiden Lugdunum Dualis voor een bedrijfsbezoek. Rosa Manus heeft het afgelopen jaar tweemaal een cheque – één van € 2.000 en één van € 3.500 –  in ontvangst mogen nemen van de Lions en daar zijn wij (en met ons de vrouwen en kinderen) hen natuurlijk zeer erkentelijk voor. Het geld is besteed aan weerbaarheidstrainingen. Het bedrijfsbezoek begon met een rondleiding door het pand, gevolgd door een heerlijke maaltijd, gekookt door cliënten van Rosa Manus. Daarna volgden presentaties van Rosa Manus en de Vrienden van Rosa Manus. Esther van Diggelen van Budocentrum Junansei vertelde samen met twee cliënten over de weerbaarheidstrainingen en de toegevoegde waarde ervan. Het was al met al een geslaagde bijeenkomst met zeer positieve reacties van de Lions.


Werkbezoek Tweede Kamer-leden aan Rosa Manus

March 2, 2018 8:17 am Published by Comments Off on Werkbezoek Tweede Kamer-leden aan Rosa Manus

12 februari 2018 Op 12 februari 2018 ontving Rosa Manus twee Tweede Kamer-leden (PvdA) voor een werkbezoek. Rosa Manus verzorgde een presentatie over onderwerpen als de rol van Rosa Manus als specialist in het duurzaam stoppen van huiselijk geweld, de visie op begeleiding van cliënten op het snijvlak van veiligheid en zorg, de plek van Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld en landelijke ontwikkelingen in de sector. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp

March 2, 2018 8:12 am Published by Comments Off on Werkbezoek beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp

12 februari 2018 Op 12 februari 2018 brachten 2 beleidsmedewerkers van de gemeente Leiderdorp een werkbezoek aan Rosa Manus. Belangrijkste gespreksonderwerpen waren de versterking van de ketenaanpak, de verbindingen tussen de domeinen zorg en veiligheid en de visie en ervaringen van Rosa Manus. Daarnaast vond een rondleiding door het pand plaats. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst.