Author Archives for Marjan Fallaux

Interventies tegen huiselijk en seksueel geweld

December 13, 2016 1:46 pm Published by Comments Off on Interventies tegen huiselijk en seksueel geweld

In het artikel ‘Serie: interventies tegen huiselijk en seksueel geweld’ in Zorg & Welzijn staat de methodiek Veerkracht centraal. Kinderen vormen een kwetsbare groep en wanneer er huiselijk geweld plaatsvindt, krijgen kinderen daar meer van mee dan de ouders denken. Ook Vrouwenopvang Rosa Manus gebruikt inmiddels de methodiek Veerkracht om aandacht te geven aan kinderen in de vrouwenopvang en aan te sluiten bij hun wensen.


Werkbezoek Samenwerkende Inspecties Jeugd op 31 oktober 2016

October 31, 2016 11:34 am Published by Comments Off on Werkbezoek Samenwerkende Inspecties Jeugd op 31 oktober 2016

Op  31 oktober 2016 brachten de Samenwerkende Inspecties Jeugd een werkbezoek aan Rosa Manus.  De Inspecties gingen daarbij in gesprek met (een deelnemer van) het jongerenpanel voor de opvang en met medewerkers van Rosa Manus. Eerder dit jaar zijn zij al bij De Tussenvoorziening en Moviera in Utrecht op bezoek geweest. Dit najaar zijn de Inspecties gestart met een breed onderzoek naar de hulp aan vrouwen met kinderen die de vrouwenopvang verlaten en de overgang van hulpverlening in de vrouwenopvang naar de hulpverlening daarbuiten. Veel instellingen voor vrouwenopvang zijn/worden in dit kader door de Inspecties benaderd. De eerste resultaten van dit brede onderzoek zullen besproken worden tijdens een workshop op het Congres Veilig Verder dat op 8 december 2016 zal plaatsvinden. Het is de verwachting dat de definitieve uitkomsten van het onderzoek begin 2017 openbaar worden gemaakt.


Kinderen in vrouwenopvang heel blij met tekenmaterialen

May 13, 2014 10:36 am Published by Leave your thoughts

Op 9 mei 2014 heeft de Stichting Kinderpostzegels Nederland een pakket met Bruynzeel-tekenmaterialen ter waarde van € 500 overhandigd aan Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden. Jacinta Güppertz, manager bij Rosa Manus, en een cliënte met haar zoontje namen de materialen met zichtbaar genoegen in ontvangst. Stichting Kinderpostzegels heeft de afgelopen weken een actie gevoerd op Facebook voor tekenmaterialen voor kinderen in de vrouwenopvang in samenwerking met Bruynzeel. bij 2.500 likes van de Facebookpagina van Stichting Kinderpostzegels stelde Bruynzeel voor € 2.500 aan tekenmaterialen ter beschikking. Dat aantal is inderdaad gehaald. De tekenmaterialen zijn bestemd voor de kinderen die met hun moeder in de opvang verblijven vanwege huiselijk geweld. Creatief bezig zijn helpt bij het verwerken van hun trauma’s. Met de door Bruynzeel geschonken tekenmaterialen kunnen de kinderen nu lekker aan de slag gaan met tekenen en kleuren. Naast Rosa Manus ontvangen nog vier andere opvanginstellingen van