Categories for

Bedrijfsbezoek Lions Leiden Lugdunum Dualis aan Rosa Manus

6 maart 2018

Op 6 maart ontving Rosa Manus leden van de Lions Leiden Lugdunum Dualis voor een bedrijfsbezoek. Rosa Manus heeft het afgelopen jaar tweemaal een cheque – één van € 2.000 en één van € 3.500 –  in ontvangst mogen nemen van de Lions en daar zijn wij (en met ons de vrouwen en kinderen) hen natuurlijk zeer erkentelijk voor. Het geld is besteed aan weerbaarheidstrainingen.
Het bedrijfsbezoek begon met een rondleiding door het pand, gevolgd door een heerlijke maaltijd, gekookt door cliënten van Rosa Manus. Daarna volgden presentaties van Rosa Manus en de Vrienden van Rosa Manus. Esther van Diggelen van Budocentrum Junansei vertelde samen met twee cliënten over de weerbaarheidstrainingen en de toegevoegde waarde ervan.
Het was al met al een geslaagde bijeenkomst met zeer positieve reacties van de Lions.


Werkbezoek Tweede Kamer-leden aan Rosa Manus

12 februari 2018

Op 12 februari 2018 ontving Rosa Manus twee Tweede Kamer-leden (PvdA) voor een werkbezoek. Rosa Manus verzorgde een presentatie over onderwerpen als de rol van Rosa Manus als specialist in het duurzaam stoppen van huiselijk geweld, de visie op begeleiding van cliënten op het snijvlak van veiligheid en zorg, de plek van Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld en landelijke ontwikkelingen in de sector. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp

12 februari 2018

Op 12 februari 2018 brachten 2 beleidsmedewerkers van de gemeente Leiderdorp een werkbezoek aan Rosa Manus. Belangrijkste gespreksonderwerpen waren de versterking van de ketenaanpak, de verbindingen tussen de domeinen zorg en veiligheid en de visie en ervaringen van Rosa Manus. Daarnaast vond een rondleiding door het pand plaats. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst.


Werkbezoek raadsleden Noordwijkerhout en Noordwijk aan Rosa Manus

6 februari 2018

Op 6 februari 2018 bracht een delegatie van 9 raadsleden van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk een werkbezoek aan Rosa Manus. Naast een inhoudelijk programma – een presentatie van Rosa Manus gevolgd door een inspirerend dialoog – vond een rondleiding door het pand plaats. We kunnen terugkijken op een goede bijeenkomst!

 


Vrienden van Rosa Manus ontvangen cheque van Rabobank Wensenfonds

2 februari 2018

Op 29 januari 2018 heeft Stichting Vrienden van Rosa Manus tijdens een feestelijke avond een cheque van maar liefst € 5.000,- en een mooie bos bloemen in ontvangst genomen van het Rabobank Wensenfonds.
Zoals we eerder berichtte, was de wens van Rosa Manus genomineerd en nu dus daadwerkelijk gehonoreerd met een mooi bedrag. Het geld wordt besteed aan het gezellig maken van de kamers van de cliënten om een huiselijkere sfeer te creëren.


Werkbezoek gemeente Leiden

15 september 2017

Op vrijdag 15 september bracht burgemeester Henri Lenferink, Roos van Gelderen (wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn) en Anita van Zeijl (beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling) van de gemeente Leiden een werkbezoek aan Rosa Manus.
Er vond een inspirerend gesprek plaats over de plek van Vrouwenopvang Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld. Daarnaast is gesproken over de visie op en begeleiding van cliënten en hun kinderen (implementatie). Het programma werd afgerond met een rondleiding door het pand en een gesprek met  een jeugdhulpverleenster over de hulpverlening aan de kinderen.


Werkbezoek college van B&W Nieuwkoop

5 september 2017

Op 5 september bracht het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop een werkbezoek aan Rosa Manus. Zij kregen informatie over Rosa Manus  in het algemeen en over de plek van de vrouwenopvang in de keten van de aanpak van huiselijk geweld in het bijzonder. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

7 juli 2017

Op 7 juli brachten twee beleidsmedewerksters van Saba en St. Eustatius samen met de projectleider kinderrechten Ministerie BZK en KR en programmamanager Kinderrechten in Caribisch Nederland van Unicef een bezoek aan Rosa Manus. Het was een informeel bezoek dat er vooral op gericht was dat de beleidsmedewerkers van Saba en Sint Eustatius kunnen zien hoe je een vrouwenopvang kunt opzetten en welke capaciteiten en kennis je daaromheen moet organiseren. Op Saba en Sint Eustatius is veel huiselijk geweld, maar er is zeer beperkte/geen opvang voor vrouwen en/of kinderen. Beide eilanden zijn erg klein (Saba 1750 inwoners en Sint Eustatius 3500 inwoners), wat specifieke uitdagingen geeft, zoals veiligheid en privacy.
Het was een inspirerende bijeenkomst!


Jaarbericht Vrouwenopvang Rosa Manus 2016