Categories for

Werkbezoek Samenwerkende Inspecties Jeugd op 31 oktober 2016

Op  31 oktober 2016 brachten de Samenwerkende Inspecties Jeugd een werkbezoek aan Rosa Manus.  De Inspecties gingen daarbij in gesprek met (een deelnemer van) het jongerenpanel voor de opvang en met medewerkers van Rosa Manus. Eerder dit jaar zijn zij al bij De Tussenvoorziening en Moviera in Utrecht op bezoek geweest.
Dit najaar zijn de Inspecties gestart met een breed onderzoek naar de hulp aan vrouwen met kinderen die de vrouwenopvang verlaten en de overgang van hulpverlening in de vrouwenopvang naar de hulpverlening daarbuiten. Veel instellingen voor vrouwenopvang zijn/worden in dit kader door de Inspecties benaderd. De eerste resultaten van dit brede onderzoek zullen besproken worden tijdens een workshop op het Congres Veilig Verder dat op 8 december 2016 zal plaatsvinden. Het is de verwachting dat de definitieve uitkomsten van het onderzoek begin 2017 openbaar worden gemaakt.


Uitreiking boekje ‘Implementatie Veerkracht in Vrouwenopvang Rosa Manus’

Op de Inspiratiedag Kinderen in de Opvang op 27 juni 2016 reikte Marion Suijker het eerste exemplaar uit aan de directeur van Stichting Kinderpostzegels, de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Leiden en de directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS.


Jaarbericht 2015

In dit jaarbericht ziet u wat wat Vrouwenopvang Rosa Manus bijdraagt aan de opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld. Ook gaan we in op het bezoek van kroonprinses Mary van Denemarken aan Rosa Manus, presenteren we onze cijfers 2015 en blikken we vooruit.

 


Tienerkamer bij Vrouwenopvang Rosa Manus op 4 april feestelijk geopend

DSC01203

In 2015 heeft Ladies’ Circle voor de 4e keer het Leidse KidsFilmGala georganiseerd met als goed doel: Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden.
Het KidsFilmGala heeft € 7.500,- opgebracht; een grandioos bedrag dat de Vrienden van Rosa Manus heeft gebruikt voor het opknappen en het herinrichten van de tienerkamer omdat het belangrijk is dat tieners hun eigen ruimte hebben waar tienerregels gelden. Dit blijkt ook uit onderzoek en een boekje dat pas is uitgebracht door o.a. Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Op 4 april 2016 is de tienerkamer feestelijk geopend. De tieners hebben een mooie kamer waar ze kunnen computeren, gamen, muziek luisteren, tv kijken of lekker chillen op de bank.

Rosa Manus besteedt veel aandacht aan kinderen. Ook op het gebied van hulpverlening. Zo werkt zij met de speciale methodiek Veerkracht. Immers, kinderen zijn de toekomst en het is belangrijk dat de cirkel van geweld doorbroken wordt. We willen voorkomen dat geweld doorgaat van generatie naar generatie. Investering in het kind is natuurlijk een vorm van preventie in die zin.

Wilt u meer weten over Vrienden van Rosa Manus of wilt u vriend worden? Kijk dan op www.rosa-manus.nl.

 

 


ICF Ladies’ Lounge zamelt geld in voor Rosa Manus

Op 13 en 14 november 2015 heeft ICF  een Ladies’ Lounge georganiseerd. Tijdens dit festival is een collecte gehouden voor Rosa Manus.

Foto ICF
Christien en Desiree van ICF overhandigen aan Marion Suijker, directeur-bestuurder, en Jacinta Güppertz, manager van Rosa Manus een cheque met een heel mooi bedrag van € 500,-. Marion is erg blij met dit geld dat zal worden gebruikt voor geestelijke zorg aan onze cliënten.


Kroonprinses Mary van Denemarken bezoekt Vrouwenopvang Rosa Manus

Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mary van Denemarken heeft woensdagmiddag 4 november een bezoek gebracht aan Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden.
Tijdens het bezoek sprak zij met landelijke experts en medewerkers van de vrouwenopvang. Voormalige en huidige bewoners van de opvanglocatie vertelden over hun ervaringen.
Vrouwenopvang Rosa Manus biedt 24 uurs opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld binnen een relatie of familie. Samen met cliënten wordt gewerkt aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld.

In de ochtend van 4 november was Kroonprinses Mary aanwezig bij de 3rd World Conference of Women’s Shelters in het World Forum in Den Haag. Deze internationale conferentie voor vrouwenopvang biedt een platform voor het delen van ervaringen en ideeën met het uiteindelijke doel tot een internationale aanpak voor de preventie van geweld tegen vrouwen en kinderen te komen. Kroonprinses Mary zet zich met de Mary Foundation in voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld.

Prinses Mary van Denemarken bezoekt Rosa Manus huis Leiden  04112015 301


Jaarbericht 2014 Vrouwenopvang Rosa Manus

Jaarbericht 2014 voorblad


Studenten swingen geld bijeen voor Rosa Manus

Op 21 mei 2015 heeft GENEROCKSITY Leiden een succesvolle dansavond in de Four Reasons georganiseerd waarvan de opbrengst voor Rosa Manus was bestemd.
Op 23 juni overhandigden Jorien Overeem en Sylvia de Vreede namens alle studenten van GENEROCKSITY aan de directeur-bestuurder van Rosa Manus, Marion Suijker, een cheque met een mooi bedrag van € 1.040,07.
Marion Suijker waardeert de inzet van de studenten enorm en benadrukt dat Rosa Manus dit soort acties hard nodig heeft om iets extra’s te kunnen doen voor de vrouwen en de kinderen.
Het bedrag werd mogelijk gemaakt door de kaartverkoop en door sponsors.

Benefietconcert


Stichting Vrienden van Rosa Manus ontvangt cheque van Ladies’ Circle 57 Leiden

Ladies’ Circle heeft voor de 4e keer het Leidse KidsFilmGala georganiseerd. Dit gala vond plaats op 7 juni 2015 in het Trianon in Leiden en het goede doel voor dit jaar was Vrouwenopvang Rosa Manus.
De opbrengst van het KidsFilmGala is € 7.500,-. Een grandioos bedrag dat Rosa Manus zal gebruiken voor het opknappen en herinrichten van de tienerkamer.
Met dank aan de dames van Ladies’ Circle en de sponsors.

Ladies’ Circle 57 Leiden is opgericht in 2009. Vriendschap en service zijn de twee hoofdredenen om lid te worden van deze club. Samen vullen de leden in hoe zij die doelen willen bereiken.

MarionvDongenchequekidsfilmgala


Rosa Manus biedt via speciale methode extra aandacht aan kinderen in de vrouwenopvang

Stichting Kinderpostzegels en gemeente Leiden ondersteunen kinderen in Leidse vrouwenopvang Rosa Manus met ‘Veerkracht’

Leiden, 5 januari 2015 – Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden is  per 1 januari 2015 van start gegaan met het invoeren van de kindmethodiek Veerkracht. De vrouwenopvang is bij uitstek een vindplaats voor kinderen die ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling. Hoe vroeger geïnventariseerd wordt óf kinderen hulp nodig hebben en welke dan, hoe beter. Veerkracht biedt een duidelijk stappenplan en de benodigde instrumenten om met elk kind dat in de vrouwenopvang terecht komt, te praten over wat het heeft meegemaakt en wat het nodig heeft om zich weer goed te voelen. Elk kind krijgt een veiligheidsplan en een hulpverleningsplan op maat. Veerkracht is speciaal voor kinderen in de vrouwenopvang ontwikkeld in opdracht van de Federatie Opvang met steun van het Ministerie van VWS.

Marion Suijker, directeur van vrouwenopvang Rosa Manus: ‘Alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving en op een goede ontwikkeling. Het is belangrijk om zo snel mogelijk extra aandacht te besteden aan kinderen die in de vrouwenopvang komen omdat zij huiselijk geweld hebben meegemaakt. Daarom vinden wij het zo mooi dat wij per 1 januari  hebben kunnen starten met Veerkracht. Dit is mogelijk gemaakt door de financiële steun van Stichting Kinderpostzegels en de gemeente Leiden.

Over Rosa Manus
Rosa Manus biedt opvang aan vrouwen die na een situatie van ernstig huiselijk geweld een tijdelijk onderkomen zoeken. Jaarlijks vangt Rosa Manus ook circa 130 kinderen op die met hun moeders meekomen. Kijk voor meer informatie: www.rosa-manus.nl.

Over Stichting Kinderpostzegels
Hulpverlening aan kinderen in de vrouwenopvang is een prioriteit van Stichting Kinderpostzegels in haar programma Voorkom kindermishandeling. Deze kinderen zijn bijna allemaal getuige en/of slachtoffer geweest van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze kampen met een scala aan problemen en lopen onder meer een hoog risico op posttraumatische stress stoornis. Onderzoek wijst uit dat veel van deze kinderen daarnaast een sterk verhoogde kans hebben later zelf dader of slachtoffer van huiselijk geweld te worden. Deze overdracht van geweld naar volgende generaties moet doorbroken worden. Kijk voor meer informatie: www.kinderpostzegels.nl.

Ondertekening van het 'Veerkracht'-contract door Anita van Zeijl (gemeente Leiden), Karin Matthijsse (Stichting Kinderpostzegels) en Marion Suijker ( Rosa Manus)
Ondertekening van het ‘Veerkracht’-contract door Anita van Zeijl (gemeente Leiden), Karin Matthijsse (Stichting Kinderpostzegels) en Marion Suijker (Rosa Manus)