Ik wil iemand door verwijzen

Mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld willen dat het stopt. Toch lukt dit in de praktijk vaak niet op eigen kracht. Hulp van buitenaf is dan de enige oplossing. Maar de drempel om hulp te zoeken is hoog. Het is belangrijk dat huiselijk geweld vroegtijdig gesignaleerd wordt en dat de slachtoffers hulp krijgen.

Vermoedt u huiselijk geweld bij bijvoorbeeld een cliënt of een leerling? Wilt u informatie, advies of zoekt u een tijdelijk opvangadres voor een slachtoffer van huiselijk geweld? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 573 08 70.

Rosa Manus in het kort

Hoe werkt Rosa Manus in de praktijk? Een korte kennismaking.
De start ligt altijd op de afdeling crisis en opname. Van daaruit stromen vrouwen en hun kinderen door naar hulpverlening buiten Rosa Manus of naar onze afdeling intensieve hulpverlening.
De afdeling intensieve hulpverlening biedt opvang en begeleiding aan vrouwen die mishandeld zijn en daar bovenop nog andere problemen hebben waarvoor hulp geïndiceerd is.
De afdeling kinderactiviteitenbegeleiding zorgt voor kinderopvang en -begeleiding.
De ambulante hulpverlening van Rosa Manus organiseert een spreekuur huiselijk geweld, houdt zich bezig met begeleide terugkeer en biedt intensieve of kortdurende ambulante gezinsbegeleiding.
De afdeling maatschappelijk werk tenslotte neemt de materiële zaken die met een cliënt geregeld moeten worden voor haar rekening.

Meer informatie over het werk van Rosa Manus vindt u in de folder ‘Informatie voor verwijzers’. Download de folder hier.