Leiden 10 jaar Compassiestad

November 21, 2019 1:27 pm Published by Comments Off on Leiden 10 jaar Compassiestad

Op 12 november werd de tiende verjaardag gevierd van het internationale handvest voor compassie met het ondertekenen van de verklaring. Het Handvest voor Compassie is een intentieverklaring om compassie tot de spil en basis te maken voor je handelen.
Onze voorzitter heeft namens Stichting Vrienden van Rosa Manus het Compassiecharter getekend samen met enkele tientallen andere Leidse organisaties. Onze intentie: Door het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus te ondersteunen wil de Stichting Vrienden van Rosa Manus bijdragen aan een succesvolle opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld zodat zij weer een eigen plekje in de samenleving hebben en voor anderen van betekenis kunnen zijn.

leidencompassiestad.nu

Categorised in:

This post was written by Margret Hoogland

Comments are closed here.