Intensieve ambulante gezinsbegeleiding

Lang en hard werken aan een stabiel en veilig huis

Veel vrouwen hebben te maken met ernstige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding en gezag, verslaving of psychiatrie. Ook kunnen er financiële, sociale of huishoudelijke problemen aan de orde zijn. Vaak spelen meerdere problemen tegelijkertijd.  Ambulante gezinsbegeleiding kan helpen om het gezinsklimaat en de onderliggende relaties te verbeteren.
Met intensieve ambulante gezinsbegeleiding thuis proberen we samen de problemen op te lossen. U zult er lang en hard aan moeten werken. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Rosa Manus helpt u, samen met bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg en de GGZ. Maar ook uw familieleden of vrienden kunnen u helpen.

Samen zoeken we bijvoorbeeld naar oplossingen om schulden af te lossen. U leert geen nieuwe schulden te maken. Ook kunnen we u helpen bij het aanvragen van een uitkering of (verblijfs)papieren. Verder ondersteunen we u bij de opvoeding van uw kinderen en bieden hulp bij psychosociale problemen.