Afdeling crisis en opname

Méér dan tot rust komen

Alle vrouwen en kinderen die bij Vrouwenopvang Rosa Manus binnen komen, worden opgevangen in de afdeling crisis en opname voor maximaal 6 weken. Daar kunt u tot rust komen. De afdeling biedt ook de mogelijkheid van een time-out opname. Verder is er ook een noodkamer waar vrouwen en kinderen in acute crisis voor 1 tot 3 nachten kunnen worden opgevangen.

Op deze afdeling staan uw verhaal en ervaringen centraal. In een periode van vier tot zes weken bekijken we samen welke stappen u en de kinderen willen ondernemen voor de toekomst. Misschien wilt u terug naar uw partner, doorstromen naar de afdeling intensieve hulpverlening van Rosa Manus of tijdelijk naar vrienden of familie.

Ook voert u gesprekken met de hulpverlening over wat u en/of uw kinderen hebben meegemaakt. Voor praktische zaken krijgt u ondersteuning van woonbegeleidsters. Acute zaken, zoals bijvoorbeeld medisch onderzoek en eventueel aangifte doen bij de politie, worden vanuit deze afdeling in gang gezet.

Samen bekijken we wat u wilt en hoe u dat het best kunt bereiken. Rosa Manus respecteert uw keuzes en oefent geen enkele druk uit op uw beslissing.