Afdeling intensieve hulpverlening

Geloof in uw eigen kracht

Soms is het onmogelijk om thuis te blijven. In dat geval is opvang mogelijk. Alle vrouwen en hun kinderen die bij Vrouwenopvang Rosa Manus binnen komen, worden eerst opgevangen in de afdeling crisis en opname. Daarna kunnen ze doorstromen naar de afdeling intensieve hulpverlening.

Op de afdeling intensieve hulpverlening werkt u gedurende zes tot negen maanden aan uw hulpvragen. U wordt begeleid door uw hulpverleenster en voor praktische ondersteuning door uw woonbegeleidster. De hulpverlening is vraaggericht (welke hulp zoekt ú?), maar