Afdeling kinderactiviteitenbegeleiding

Kinderactiviteiten begeleiding

Zorg voor de kinderen

Ook kinderen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld: ze zijn er getuige van geweest of zijn zelf mishandeld. Het is belangrijk dat ook deze kinderen een veilige haven vinden en begeleiding krijgen. Bij Vrouwenopvang Rosa Manus zijn moeder én kind(eren) van harte welkom. We zorgen voor een plek in de kinderopvang en org