Afdeling maatschappelijk werk

Samen de schouders onder allerlei problemen

Cliënten van Vrouwenopvang Rosa Manus hebben vaak méér problemen dan huiselijk geweld. Veel vrouwen hebben bijvoorbeeld vragen op financieel gebied. Vaak weten ze niet wat ze daaraan kunnen en moeten doen. De afdeling maatschappelijk werk brengt samen met cliënten hun schulden in kaart en zoekt naar oplossingen.
Ook ondersteunen we onze cliënten bij het aanvragen van een uitkering en, nadat zij het hulpverleningstraject hebben doorlopen, bij het vinden van een woning.
Een andere belangrijke taak van onze afdeling maatschappelijk werk is het ondersteunen van cliënten met een bijzondere verblijfsstatus.