Ontwikkelingen

Onze ambities

Rosa Manus biedt verschillende soorten hulp. Maar het kan altijd beter. De komende jaren zal onze dienstverlening uitgebreid worden. Meer ambulante hulpverlening is een belangrijk aandachtspunt, evenals een speciaal aanbod voor kinderen en een aanbod voor tiener- en jonge moeders. We onderzoeken de mogelijkheden voor een alarmeringssysteem en kijken hoe we de armoedespiraal voor vrouwen kunnen doorbreken. Ook nemen we deel aan wetenschappelijk onderzoek, onder andere via de Academische Werkplaats.

Ons meerjarenbeleidsplan

Rosa Manus heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld, getiteld ‘Oprecht betrokken. De strategische koers van Vrouwenopvang Rosa Manus 2009-2012’. Hierin vertellen we welke doelen we onszelf voor de komende jaren stellen en welke resultaten we willen halen. Het is een ambitieus programma, gericht op preventie en bestrijding van huiselijk geweld. We benoemen ook een aantal specifieke doelgroepen, zoals tiener- en jonge moeders en kinderen. We zullen ons de komende jaren met volle kracht inzetten voor verdere professionalisering van onze dienstverlening. Daar mogen onze cliënten op vertrouwen.

In het beleidsplan staan de volgende nieuwe ontwikkelingen beschreven:

• Wetenschappelijk onderzoek;
• Samenwerking binnen de keten;
• Ambulante hulpverlening; een overzicht van het aanbod;
• Begeleide terugkeer; toelichting hierop;
• Aware: het mobiel alarmeringssysteem;
• Tiener- en jonge moeders; ontwikkeling van het aanbod.

Ons meerjarenbeleidsplan kunt u hier downloaden.

Kwaliteitsbeleid

Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling die streeft naar een kwalitatief goede begeleiding voor haar cliënten. Daarnaast wil Rosa Manus dat haar medewerkers zich professioneel blijven ontwikkelen en met passie hun werk blijven doen. Ook in de samenwerking met ketenpartners, leveranciers en andere externe partijen wil Rosa Manus een betrouwbare partner zijn. Vrouwenopvang Rosa Manus is AWBZ-erkend en HKZ-gecertificeerd (HKZ staat voor Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).