Cliëntenraad

Voor jou en door jou

Vrouwenopvang Rosa Manus heeft een cliëntenraad, die zich inzet voor de belangen van de cliënten. De cliëntenraad houdt regelmatig thema-avonden voor cliënten op locatie, waarbij cliënten vragen kunnen stellen of advies kunnen vragen. Dat kan gaan over allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld veiligheid, voeding, hygiëne of recreatie.
De cliëntenraad vergadert één keer per kwartaal met de directeur-bestuurder van Rosa Manus. Dan komen allerlei onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de cliënten.
Indien u contact wilt opnemen met de cliëntenraad, kunt u een e-mail sturen naar clientenraad@rosa-manus.nl.

Nieuwe leden gezocht

De cliëntenraad van Vrouwenopvang Rosa Manus is op zoek naar  leden die interesse in en affiniteit met de doelgroep en de doelstelling van Rosa Manus hebben, namelijk het stoppen van huiselijk geweld.
Vindt u het leuk om zich voor onze cliënten in te zetten en bent u in staat de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten te behartigen dan kunt u uw schriftelijke reactie sturen naar: info@rosa-manus.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Marion Suijker (directeur-bestuurder) of met Margret Hoogland (ambtelijk secretaris cliëntenraad). Telefoon: 071-5730870.

Advertentietekst