Raad van Toezicht

Vrouwenopvang Rosa Manus is een zelfstandige stichting. Er is sprake van een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht met 5 leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het bestuur. De Raad van Toezicht staat het bestuur met advies terzijde.
De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ.


De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door mw. drs. M.J.C. Suijker.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Mw. E. Oudendijk (voorzitter)
Mw. C. v.d. Meule (vice-voorzitter)
Mw. A. Kanis (lid)
Mw. L. de Vries (lid)
Mw. G.M. Lieuw (lid)