Raad van toezicht

Vrouwenopvang Rosa Manus is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht volgt de belangrijkste ontwikkelingen bij Rosa Manus op het gebied van personeelsbeleid, ziekteverzuim, bezetting, financiën en de ontwikkelingen binnen de sector.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. E. Oudendijk (voorzitter)

Mw. C. v.d. Meule (vice-voorzitter)

Mw. M. Veenvliet (lid)

De dames Muchall en Ykema zijn per 1 januari 2018 afgetreden. Per die datum zijn Mw. Oudendijk en Mw. V.d. Meule benoemd tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter.

Twee nieuwe leden – Mw. A. Kanis en Mw. L. de Vries – worden per 1 maart 2018 benoemd.