Raad van toezicht

Vrouwenopvang Rosa Manus is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht volgt de belangrijkste ontwikkelingen bij Rosa Manus op het gebied van personeelsbeleid, ziekteverzuim, bezetting, financiën en de ontwikkelingen binnen de sector.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. E. Oudendijk (voorzitter)

Mw. C. v.d. Meule (vice-voorzitter)

Mw. A. Kanis (lid)

Mw. L. de Vries (lid)

Mw. G.M. Lieuw (lid)