Sterk door samenwerking

Federatie Opvang

Vrouwenopvang Rosa Manus valt onder de koepelorganisatie Federatie Opvang, een landelijk samenwerkingsverband van opvanginstellingen. Omdat het soms veiliger is om vrouwen en hun kinderen buiten de eigen regio op te vangen, is samenwerking tussen opvanginstellingen noodzakelijk.
Landelijke samenwerking zorgt bovendien voor kwaliteitsverbetering. Binnen de Federatie Opvang werkt Rosa Manus aan het Verbeterplan Vrouwenopvang. Dit geeft de komende jaren een stevige impuls aan de hulpverlening. Rosa Manus participeert in het l