Sterk door samenwerking

Federatie Opvang

Vrouwenopvang Rosa Manus valt onder de koepelorganisatie Federatie Opvang, een landelijk samenwerkingsverband van opvanginstellingen. Omdat het soms veiliger is om vrouwen en hun kinderen buiten de eigen regio op te vangen, is samenwerking tussen opvanginstellingen noodzakelijk.
Landelijke samenwerking zorgt bovendien voor kwaliteitsverbetering. Binnen de Federatie Opvang werkt Rosa Manus aan het Verbeterplan Vrouwenopvang. Dit geeft de komende jaren een stevige impuls aan de hulpverlening. Rosa Manus participeert in het landseeloverleg Zuid-Holland samen met de vrouwenopvanginstellingen in Rotterdam, Den Haag, Gouda, Vlaardingen en Dordrecht.
Zie ook: www.opvang.nl.

Ketenpartners

Om vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zo goed mogelijk te kunnen opvangen, werkt Rosa Manus nauw samen met andere organisaties. Dat zijn onder andere:

  • Stichting Kwadraad
  • Steunpunt Huiselijk Geweld
  • Bureau Jeugdzorg
  • Politie
  • Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers
  • Stichting Comensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel)
  • Stichting De Binnenvest
  • GGZ
  • GGD
  • Wooncorporaties

Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats is een vijf jaar durend samenwerkingsverband van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen en twaalf instellingen voor vrouwenopvang. De Academische Werkplaats bundelt, vergroot en verspreidt kennis over huiselijk geweld, vooral als het om vrouwen en kinderen gaat. Er zijn twee speerpunten: het speerpunt Huiselijk Geweld en het speerpunt Sociale Uitsluiting & Dakloosheid. Meer informatie: www.werkplaatsoxo.nl.