Sterk door samenwerking

Federatie Opvang
Vrouwenopvang Rosa Manus is lid van de Federatie Opvang, een landelijk samenwerkingsverband van opvanginstellingen. Omdat het soms veiliger is om vrouwen en hun kinderen buiten de eigen regio op te vangen, is samenwerking tussen opvanginstellingen noodzakelijk.
Landelijke samenwerking zorgt bovendien voor kwaliteitsverbetering. In 2018  is er binnen dit verband veel gesproken over de ontwikkelingen bij Veilig Thuis, het keurmerk vrouwenopvang en het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Vanuit de missie van Rosa Manus is het van belang dat huiselijk geweld ook landelijk gezien op de agenda een item blijft en onderdeel is van zowel veiligheid als zorg.
Zie ook www.opvang.nl.
Per 1 januari 2020 slaan de Federatie Opvang en RIBW Alliantie de handen ineen en gaan zij samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Zie www.valente.nl.

Ketenpartners
Om vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, werkt Rosa Manus nauw samen met andere organisaties. Dat zijn onder andere:

 • Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk)
 • Brijder
 • Cardea
 • Centrum ’45
 • Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland (CSG)
 • Crisis Interventie Team (CIT)
 • De Waag
 • Gemiva – SVG Groep
 • GGZ (Rivierduinen, Kinderen en Jeugd, Curium)
 • GGZ Reclassering Leiden/Fivoor
 • Jeugd- en Gezinsteam (JGT)
 • Jeugdbescherming West
 • Jeugdbeschermingstafel
 • ‘t Kabouterhuis (medisch orthopedagogisch centrum)
 • MDA++ (De Waag, Veilig Thuis, GGZ, politie, Veiligheidshuis)
 • Meldpunt Zorg en Overlast (GGD)
 • Politie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Sociaal Wijkteam
 • Stichting De Binnenvest
 • Stichting De Haardstee
 • Stichting Ipse De Bruggen
 • Tom in de buurt
 • Veilig Thuis (VT)
 • Veiligheidshuis
 • Vrouwenopvang
 • William Schrikker Stichting