Komt u werken bij Vrouwenopvang Rosa Manus?

Werken met slachtoffers van huiselijk geweld is elke dag weer een uitdaging. Vaak is er sprake van een berg problemen, die aan het begin onoplosbaar lijkt. Rosa Manus begeleidt en ondersteunt. We bieden troost, rust en veiligheid. We helpen onze cliënten het verleden te verwerken en een nieuwe toekomst te ontwikkelen. Samen stellen we doelen vast en bekijken we hoe we deze doelen bereiken. Vervolgens werken we stap voor stap aan de uitvoering.

Rosa Manus hecht grote waarde aan professionaliteit van de organisatie. Wij investeren in de deskundigheid van onze medewerksters. We besteden veel aandacht aan arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Rosa Manus is een organisatie die haar medewerksters veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft.

Van onze medewerksters vragen we een flexibele, open en resultaatgerichte werkhouding. Komt u bij ons werken, dan moet u met diverse culturen en problematieken om kunnen gaan. Kiest u voor een leidinggevende positie, dan verwachten we dat u uitstekend in staat bent een team van professionals te leiden en bovendien de ontwikkelingen binnen het werkveld volgt.

Vacatures

Allround oproepkrachten woonbegeleider 3 en 4 en kinderactiviteitenbegeleider (tijdelijk)
Kandidaten dienen op alle genoemde functies inzetbaar te zijn.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Mw. Güppertz en Mw. Olsthoorn, telefoon 071-5730870.
Schriftelijke sollicitaties, graag zo spoedig mogelijk, kunnen gestuurd worden naar Vrouwenopvang Rosa Manus, Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden of bij voorkeur via ons e-mailadres info@rosa-manus.nl, ter attentie van de sollicitatiecommissie onder vermelding van de vacaturenaam.

Vacaturetekst