Komt u werken bij Vrouwenopvang Rosa Manus?

Werken met slachtoffers van huiselijk geweld is elke dag weer een uitdaging. Vaak is er sprake van een berg problemen, die aan het begin onoplosbaar lijkt. Rosa Manus begeleidt en ondersteunt. We bieden troost, rust en veiligheid. We helpen onze cliënten het verleden te verwerken en een nieuwe toekomst te ontwikkelen. Samen stellen we doelen vast en bekijken we hoe we deze doelen bereiken. Vervolgens werken we stap voor stap aan de uitvoering.

Rosa Manus hecht grote waarde aan professionaliteit van de organisatie. Wij investeren in de deskundigheid van onze medewerksters. We besteden veel aandacht aan arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Rosa Manus is een organisatie die haar medewerksters veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft.

Van onze medewerksters vragen we een flexibele, open en resultaatgerichte werkhouding. Komt u bij ons werken, dan moet u met diverse culturen en problematieken om kunnen gaan. Kiest u voor een leidinggevende positie, dan verwachten we dat u uitstekend in staat bent een team van professionals te leiden en bovendien de ontwikkelingen binnen het werkveld volgt.

Vacatures

Hulpverlener V/M voor 28 uur per week, voorlopig voor de duur van 7 maanden (in verband met ziektevervanging)
Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk, maximaal schaal 8.
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Mw. G. Kiel, manager intake en hulpverlening, via telefoonnummer 071-5730870. Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 11 februari 2020 naar info@rosa-manus.nl, ter attentie van Mw. Kiel en onder vermelding van de vacaturenaam.
Zie verder de vacaturetekst