Visie en missie

Oprecht betrokken

Vrouwenopvang Rosa Manus vangt vrouwen en kinderen op die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. We bieden verschillende vormen van ondersteuning, variërend van een spreekuur huiselijk geweld tot opname.
Omdat het voor vrouwen en kinderen heel belangrijk is om in hun eigen omgeving te werken aan een leven zonder geweld, biedt Rosa Manus veel zorg buiten de deur. Maar wanneer het echt niet anders kan, is ook opvang mogelijk: veiligheid staat immers voorop. Opvang is echter geen doel op zich. Rosa Manus werkt samen met vrouwen aan een zelfstandig bestaan. We gaan daarbij uit van de kracht van vrouwen en hun vermogen om oplossingen te vinden.

 

Visie: wat vinden we?

Rosa Manus vindt dat ieder mens recht heeft op een veilig huis en een bestaan in vrijheid. Cliënten krijgen hulp vanuit een transparante, integere en professionele werkhouding, met respect voor diversiteit. We beschermen vrouwen tegen geweld, we helpen hen hun eigen kracht te vinden en we begeleiden hen bij de overgang naar een zelfstandig en veilig bestaan.
Missie: wat willen we?

Rosa Manus ziet het als haar missie om op maatschappelijk en politiek niveau aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Door geweld zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.

 

Ambitie: wat gaan we doen?

Rosa Manus biedt verschillende soorten hulp. Maar het kan altijd beter. De komende jaren willen we onze dienstverlening uitbreiden. Meer ambulante hulpverlening is een belangrijk aandachtspunt, evenals meer aandacht voor kinderen en een specifiek aanbod voor tiener- en jonge moeders. We pakken bijvoorbeeld de onderwerpen ‘eergerelateerd geweld’ en ‘begeleide terugkeer’ op. We onderzoeken de mogelijkheden voor een alarmeringssysteem en kijken hoe we de armoedespiraal voor vrouwen kunnen doorbreken. Verder leveren we – binnen de Academische Werkplaats huiselijk geweld – een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.