Ambulante begeleiding

Rosa Manus biedt  bij ernstig huiselijk geweld hulp aan cliënten in de thuissituatie. De gespecialiseerde hulpverlener krijgt in uw eigen omgeving beter zicht op de problematiek zodat deze omgebogen kan worden naar een wenselijke situatie.

Begeleiding
Ambulante hulp van Rosa Manus is altijd gericht op het stoppen en/of voorkomen van huiselijk geweld en het borgen van de veiligheid voor nu en in de toekomst. Een veilige thuissituatie is ons eerste doel en tevens voorwaarde voor een goed leven. Wij helpen u en uw gezin via gesprekken met alle gezinsleden, indien dit wenselijk is. Maar ook via partnerrelatie-gesprekken. Wij begeleiden gezinnen waarbij ouders de wens hebben uitgesproken om bij elkaar te blijven maar ook die na een scheiding een nieuwe toekomst zonder elkaar willen opbouwen. Hieronder vallen ook vrouwen en kinderen die zich na een opvangperiode weer op een zelfstandig leven willen richten.

Ambulante hulp start vaak intensief met één of twee gesprekken per week maar wordt daarna aangepast aan de behoefte. Een ambulant begeleidingstraject duurt gemiddeld tussen de drie maanden en één jaar. Onze ambulante hulpverleners werken nauw samen met andere organisaties zodat alle geboden hulp goed op elkaar aansluit.

Huisverbod
Vrouwenopvang Rosa Manus is betrokken bij casussen waar een huisverbod over is uitgesproken. Wij nemen deel aan de interventie overleggen en starten een begeleidingstraject wanneer er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

MDA++
Vrouwenopvang Rosa Manus is lid van het kernteam MDA++ (Multi Disciplinaire Aanpak ++). Het kernteam MDA++ buigt zich over complexe casuïstiek uit de regio waarbij reguliere hulp vastloopt of niet voldoende effectief is.
Flyer MDA++