Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

July 18, 2017 11:11 am Published by Comments Off on Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

7 juli 2017

Op 7 juli brachten twee beleidsmedewerksters van Saba en St. Eustatius samen met de projectleider kinderrechten Ministerie BZK en KR en programmamanager Kinder