Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

July 18, 2017 11:11 am Published by Comments Off on Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

7 juli 2017

Op 7 juli brachten twee beleidsmedewerksters van Saba en St. Eustatius samen met de projectleider kinderrechten Ministerie BZK en KR en programmamanager Kinderrechten in Caribisch Nederland van Unicef een bezoek aan Rosa Manus. Het was een informeel bezoek dat er vooral op gericht was dat de beleidsmedewerkers van Saba en Sint Eustatius kunnen zien hoe je een vrouwenopvang kunt opzetten en welke capaciteiten en kennis je daaromheen moet organiseren. Op Saba en Sint Eustatius is veel huiselijk geweld, maar er is zeer beperkte/geen opvang voor vrouwen en/of kinderen. Beide eilanden zijn erg klein (Saba 1750 inwoners en Sint Eustatius 3500 inwoners), wat specifieke uitdagingen geeft, zoals veiligheid en privacy.
Het was een inspirerende bijeenkomst!

Categorised in:

This post was written by Marjan Fallaux

Comments are closed here.