Huisverbod

Vrouwenopvang Rosa Manus is betrokken bij casussen waar een huisverbod over is uitgesproken. Wij nemen deel aan de interventie overleggen en starten een begeleidingstraject wanneer er sprake is van acute of structurele onveiligheid.