Geschiedenis

Vrouwenopvang Rosa Manus is in 1996 voortgekomen uit de fusie van Vrouwenopvang Centrum Cassandra en Stichting Cortona.

Rosa Manus was gevestigd op drie locaties in Leiden. In 2005 verhuisde de stichting naar een nieuw pand.


Rosetta Susanna Manus (1881-1943) – Voorvechtster van vrouwenrechten

Rosa ManusVrouwenopvang Rosa Manus is vernoemd naar Rosetta Susanna Manus. Rosa Manus werd op 20 augustus 1881 geboren in Amsterdam. Ze was de oudste dochter in een welvarend joods gezin. Haar leven lang streed ze voor de rechten van vrouwen, in het bijzonder voor het vrouwenkiesrecht. Ze werd geprezen vanwege haar organisatietalent, mensenkennis en onvermoeibare inzet. Ook internationaal was ze zeer actief. In 1915 organiseerde ze samen met Aletta Jacobs het Internationale Vrouwencongres. Daarbij werden vrouwen uit oorlogvoerende en neutrale landen bijeen gebracht. In 1932 haalde ze als vredesactiviste meer dan 8 miljoen handtekeningen bij elkaar van vrouwen uit 56 landen. Ze nam deel aan de organisatie van het Rassemblement Universel pour la Paix in 1936, een bijeenkomst van vredesorganisaties uit zoveel mogelijk landen in een protest tegen oorlog en fascisme. Koningin Wilhelmina ridderde haar.

Rosa Manus was medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in 1935. In 1941 is ze gearresteerd vanwege haar ‘pacifistische en internationale neigingen’. Ze werd naar het concentratiekamp Ravensbrück gebracht, waar ze in 1943 overleed.

Publicaties ter gelegenheid van 40 jaar Blijf van m’n lijf: