Veerkracht

Veerkracht heeft als doel een veilige situatie voor het kind te realiseren en negatieve gevolgen van de meegemaakte (traumatische) ervaringen bij het kind te voorkomen of te verminderen. In Veerkracht wordt aan de hand van vijf kerntaken gewerkt aan veiligheid en ontwikkeling. De kerntaken hangen nauw met elkaar samen en veiligheid loopt als een rode draad door alle kerntaken heen. In drie fasen (aanmelding, opname en verkenning, begeleiding en afronding) wordt invulling gegeven aan de kerntaken.

Het digitale boekje Veerkracht bij Rosa Manus kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@rosa-manus.nl.