Over Rosa Manus

Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus is gevestigd in Leiden.
De opvanglocatie is in Leiden maar wij bieden ambulante hulpverlening aan in de hele regio Holland Rijnland.
Vrouwenopvang Rosa Manus is een professionele organisatie voor hulpverlening en begeleiding aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
Vrouwenopvang Rosa Manus heeft tot doel het huiselijk geweld te stoppen en een nieuwe start te maken na deze (veelal traumatische) ervaringen.

Actuele informatie over de organisatie Rosa Manus vindt u in onze
jaarberichten (bij downloads).