Organisatie

Vrouwenopvang Rosa Manus is voor haar cliëntendoelgroep specialist in het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Hierbij is het bieden van veiligheid van groot belang. Vrouwenopvang Rosa Manus focust in eerste instantie op veiligheid en begeleiding bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld, maar helpt ook bij problemen op andere leefgebieden waarmee de vrouwen, kinderen en gezinnen te maken hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, opvoeden en de algemene dagelijkse taken.

De ambitie van Vrouwenopvang Rosa Manus is dat slachtoffers een leven kunnen leiden zonder huiselijk geweld en dat de spiraal van intergenerationele overdracht van geweld wordt doorbroken. 
De vrouwen en kinderen die opgevangen worden in de opvanglocatie en de gezinnen die ambulant worden begeleid, komen vooral uit de regio Holland Rijnland. Vrouwenopvang Rosa Manus neemt deel aan het landelijke stelsel van vrouwenopvang. Dit betekent dat als de veiligheid dit vereist er ook vrouwen en kinderen worden opgevangen uit andere regio’s. Voor mannen zijn in Leiden zelf geen plekken. Er wordt gebruik gemaakt van opvangplekken voor mannen die op een aantal plaatsen in het land beschikbaar zijn.

Actuele informatie over de organisatie Rosa Manus vindt u in onze jaarberichten (bij downloads).

 

Organogram
Raad van Toezicht
Cliëntenraad
Klachtencommissie vrouwenopvang