Cliëntenraad

Voor jou en door jou

Vrouwenopvang Rosa Manus heeft een cliëntenraad, die – binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie – de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Een cliëntenraad is belangrijk voor het cliëntperspectief in de organisatie en cliënten kunnen bij de cliëntenraad terecht en worden gehoord.

De cliëntenraad houdt één keer in de maand een thema-avond voor cliënten op locatie, waarbij de cliëntenraad op een ontspannen manier met de cliënten in gesprek kan gaan. Dat kan gaan over allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld veiligheid, voeding, hygiëne of recreatie.

De cliëntenraad vergadert één keer per kwartaal met de directeur-bestuurder van Rosa Manus. Dan komen allerlei onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de cliënten.

Indien u contact wilt opnemen met de cliëntenraad, kunt u een e-mail sturen naar
clientenraad@rosa-manus.nl.