Meldcode

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Rosa Manus is verplicht om als beroepskracht het afwegingskader van de meldcode te gebruiken.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling