1Gezin1Plan

Vanwege de complexe problematiek zijn er vaak meerdere ketenpartners betrokken bij een systeem. Wij vinden het belangrijk een nauwe samenwerking te hebben en goed met elkaar af te stemmen. Tijdens de 1Gezin1Plan bijeenkomsten stemmen we de taken af en indien wenselijk nemen wij de zorgcoördinatie op ons.