Stichting Vrienden van Rosa Manus

Word vriend van Stichting Vrienden van Rosa Manus!

Om echt iets te kunnen betekenen voor de moeders en kinderen die bij Rosa Manus verblijven, hebben we uw hulp hard nodig. Steun ons en word Vriend va Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus. Dat kan als particulier of als bedrijf.

Het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de gemeente Leiden. Dit budget is helaas niet toereikend voor de vele extra zaken die voor cliënten noodzakelijk zijn om hun leven weer op een normale wijze te kunnen voortzetten. De Stichting Vrienden van Rosa Manus zamelt geld of producten in om speciale projecten en/of activiteiten voor zowel de vrouwen als de kinderen mogelijk te maken. Ook bouwt de stichting aan draagvlak voor de werkzaamheden van Rosa Manus.

 

 

 

DONEREN
Steun van fondsen, bedrijven en serviceclubs, maar ook van particulieren, is dus van groot belang voor de werkzaamheden van Rosa Manus. Indien u ons werk direct financieel wilt steunen, kan dat op verschillende manieren:

  • Een eenmalige donatie kan via IBAN NL48 INGB 0006 5057 22 ten name van Stichting Vrienden van Rosa Manus te Leiden.
  • Via deze link: donatiesite Vrienden van Rosa Manus.
  • Vriend van Rosa Manus wordt u door middel van aanmelding via dit formulier:  Een doorlopende machtiging. Print het uit, vul uw gegevens in en vergeet niet uw handtekening te zetten. U kunt dit formulier sturen naar: Stichting Vrienden van Rosa Manus, Opaalstraat 302, 2332 TH  Leiden.

 

SCHENKINGEN
Steun van fondsen, bedrijven en particulieren is van groot belang voor de werkzaamheden van Rosa Manus.
Misschien is het iets voor u om een deel van uw inkomen of vermogen te schenken aan Stichting Vrienden van Rosa Manus. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, een goed doel) en daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. U kunt een eenmalige schenking doen of een periodieke donatie.

Eenmalige schenking
Wanneer u uw schenking wilt aftrekken, geeft u dat aan bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Er is een drempel en een maximum (10 % van uw jaarinkomen) voor alle giften samen.

Periodieke schenking
Een andere mogelijkheid is een periodieke schenking te doen. Dan geldt er geen drempel en ook geen maximum bijdrage voor de aftrekbaarheid. Dit hoeft tegenwoordig niet meer bij de notaris te worden vastgelegd. U kunt volstaan door ons formulier doorlopende machtiging in te vullen. Om te profiteren van de giftenaftrek moet u minimaal 5 jaar achtereen een vast bedrag overmaken.

Opname testament
U kunt het werk van Stichting Vrienden van Rosa Manus ook steunen door opname in uw testament. Als u daarin een legaat opneemt, staat in het testament precies voor welk bedrag u de stichting ondersteunt. U kunt ook kiezen voor een percentage. Dan heet het een erfstelling. De notaris kan u hierover informeren. Omdat de stichting een ANBI is hoeft u over het deel dat u nalaat aan de stichting geen erfbelasting te betalen.

VERANTWOORDING
Stichting Vrienden van Rosa Manus doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, inkomsten en uitgaven.

Inhoudelijk jaarbericht 2023
Financiële verantwoording 2023

Bestuur
Inez Swinkels (voorzitter)
Jos Hemelaar (penningmeester)
Floor Oude Wesselink (lid)
Bouke Steemers (lid)

Contact
Stichting Vrienden van Rosa Manus
Opaalstraat 302
2332 TH  LEIDEN
0715730870
vriendenvan@rosa-manus.nl
www.rosa-manus.nl

Bankrekeningnr. IBAN NL48 INGB 0006 5057 22

Kamer van Koophandel: 52365115

RSIN: 8504.11.798