Ambulante begeleiding


Rosa Manus biedt  bij ernstig huiselijk geweld hulp aan cliënten in de thuissituatie. De gespecialiseerde hulpverlener krijgt in uw eigen omgeving beter zicht op de problematiek zodat deze omgebogen kan worden naar een wenselijke situatie.

Begeleiding
Ambulante hulp van Rosa Manus is altijd gericht op het stoppen en/of voorkomen van huiselijk geweld en het borgen van de veiligheid voor nu en in de toekomst. Een veilige thuissituatie is ons eerste doel en tevens voorwaarde voor een goed leven. Wij helpen u en uw gezin via gesprekken met alle gezinsleden, indien dit wenselijk is. Maar ook via partnerrelatie-gesprekken. Wij begeleiden gezinnen waarbij ouders de wens hebben uitgesproken om bij elkaar te blijven maar ook die na een scheiding een nieuwe toekomst zonder elkaar willen opbouwen. Hieronder vallen ook vrouwen en kinderen die zich na een opvangperiode weer op een zelfstandig leven willen richten.

Ambulante hulp start vaak intensief met één of twee gesprekken per week maar wordt daarna aangepast aan de behoefte. Een ambulant begeleidingstraject duurt gemiddeld tussen de drie maanden en één jaar. Onze ambulante hulpverleners werken nauw samen met andere organisaties zodat alle geboden hulp goed op elkaar aansluit.