Ontwikkelingen

De vier belangrijkste doelstellingen zoals in 2018 vastgesteld, zullen ook in 2019 de belangrijkste zijn.
We gaan door op de weg van specialist op het gebied van evident huiselijk geweld en zullen mede uitvoering geven aan de doelstellingen in de regiovisie en het landelijk actieprogramma.
We maken – voortbouwend op Rosa Manus 2.0 – een nieuw strategisch beleidsplan.

Voor 2019 hebben we – naast de subsidie van de centrumgemeente – extra additionele gelden vanuit Kinderpostzegels voor een tweetal projecten aangevraagd en ontvangen. Het gaat om Huisje Boompje Beestje, waarbij Vrouwenopvang Rosa Manus inzet op natuurbeleving als onderdeel van de werkzaamheden, en Traumascreening voor kinderen.

De aandacht voor de kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld gaat onverminderd voort. Dit vinden we belangrijk, immers: een kind heeft de toekomst. Als Vrouwenopvang Rosa Manus zullen wij ook bijdragen aan de landelijke lobby om voldoende gelden voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld beschikbaar te stellen. Telkens weer schrikken we van de mate waarin huiselijk geweld voorkomt in Nederland. Gemiddeld is de politie in Nederland elke 8 minuten bezig met een huiselijk geweld zaak. Als kleine specialistische organisatie willen we graag blijvend een rol spelen en onze toegevoegde waarde leveren om slachtoffers veiligheid en begeleiding te bieden, zodat voor hen het huiselijk geweld kan stoppen.