Sterk door samenwerking

Valente
Vrouwenopvang Rosa Manus is lid van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Omdat het soms veiliger is om vrouwen en hun kinderen buiten de eigen regio op te vangen, is samenwerking tussen opvanginstellingen noodzakelijk.
Landelijke samenwerking zorgt bovendien voor kwaliteitsverbetering. In 2018  is er binnen dit verband veel gesproken over de ontwikkelingen bij Veilig Thuis, het keurmerk vrouwenopvang en het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Vanuit de missie van Rosa Manus is het van belang dat huiselijk geweld ook landelijk gezien op de agenda een item blijft en onderdeel is van zowel veiligheid als zorg.
Zie ook www.valente.nl.

Ketenpartners
Om vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, werkt Rosa Manus nauw samen met andere organisaties. Dat zijn onder andere:

 • Brijder
 • Cardea
 • Centrum ’45
 • Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland (CSG)
 • De Waag
 • Gemiva – SVG Groep
 • GGZ (Rivierduinen, Kinderen en Jeugd, Curium)
 • GGZ Reclassering Leiden/Fivoor
 • Huisarts
 • Jeugdbescherming West
 • Jeugdbeschermingstafel
 • ‘t Kabouterhuis (medisch orthopedagogisch centrum)
 • LUBEC (Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum)
 • MDA++ (De Waag, Veilig Thuis, GGZ, politie, Veiligheidshuis)
 • Politie
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvK)
 • Sociaal Wijkteam (SWT)/maatschappelijk werk
 • Stichting De Binnenvest
 • Stichting De Haardstee
 • Stichting Ipse De Bruggen
 • Stichting Jeugdteams Leidse Regio
 • Tom in de buurt
 • Veilig Thuis (VT)
 • Vrouwenopvang (VO)
 • William Schrikker Stichting
 • Zorg- en Veiligheidshuis – Basiszorg coördinatie Kwetsbare Kinderen (Bkk)
 • Zorg- en Veiligheidshuis – Crisisinterventieteam (CIT)
 • Zorg- en Veiligheidshuis – Jeugd Preventie Team
 • Zorg- en Veiligheidshuis – Meldpunt Zorg en Overlast (GGD)
 • Zorg- en Veiligheidshuis – Team Wet verplichte GGZ
 • Zorg- en Veiligheidshuis – Veiligheidshuis