Voor professionals

Begeleidingen
Rosa Manus streeft ernaar de begeleidingen ambulant te bieden, tenzij de situatie in huis acuut onveilig is. Wanneer de situatie acuut onveilig is, zullen wij overgaan tot plaatsen in de opvang. Rosa Manus zelf biedt opvang voor vrouwen en kinderen. Voor mannen (met kinderen) hebben wij een samenwerkingsverband om via ons elders geplaatst te kunnen worden.
Tijdens de begeleidingen zal zoveel mogelijk het hele cliëntsysteem erbij betrokken worden, als de veiligheid dit toe laat. De begeleiding is gericht op het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en het vergroten van zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Om huiselijk geweld te doorbreken, is het nodig inzichten te geven in het ontstaan ervan en handvatten te bieden aan het hele systeem om het geweld te stoppen.
Wij werken met Signs of Safety en maken altijd een veiligheidsplan met betrokkenen. Het veiligheidsplan is een belangrijke spil in het hulpverleningsproces omdat deze inzichtelijk maakt waaraan gewerkt zal worden en welke afspraken er gemaakt zijn ter voorkoming van nieuw geweld. Hierin hanteren wij de uitgangspunten van risicogestuurde zorg.

Gehanteerde begeleidingsmethodieken en technieken
Krachtwerk
Meldcode
Risicogestuurde zorg
Systeemgericht
Veerkracht
1Gezin1Plan