Systeemgericht

In deze benadering wordt er vanuit gegaan dat de dynamiek van geweld plaatsvindt tussen mensen die samen een systeem vormen, en er dus aandacht nodig is voor alle systeemleden die in aanraking komen met huiselijk geweld. Om het geweld te kunnen doorbreken en stoppen, is aandacht en hulp voor alle leden van het systeem nodig in de vorm van een systeem.