Werken bij Vrouwenopvang Rosa Manus

Rosa Manus heeft als doelstelling het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. De problematiek binnen de gezinnen is vaak complex en vraagt een systemische benadering om de veiligheid binnen de gezinnen te kunnen borgen. Wij bieden zowel ambulante als residentiële hulpverlening, afhankelijk van wat er nodig is om de gezinssituatie veilig te krijgen.

Binnen de begeleiding ligt onze focus op de veiligheid en inventariseren wij op de verschillende levensgebieden de risicofactoren die van invloed zijn op de veiligheid. In samenwerking met het systeem en onze ketenpartners werken wij aan het minimaliseren van de risicofactoren en werken wij toe naar herstel binnen het systeem.

Rosa Manus hecht grote waarde aan professionaliteit van de organisatie. Wij investeren in de deskundigheid van onze medewerkers. We besteden veel aandacht aan arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Rosa Manus is een organisatie die haar medewerkers veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft.

Van onze medewerkers vragen wij een flexibele, open en systemische werkhouding. Dit betekent dat je vanuit meerdere invalshoeken de situatie kunt bekijken en vanuit samenwerking kunt komen tot oplossingen. De complexiteit van de problematiek vraagt kennis en vastberadenheid van onze medewerkers.

Herken je jezelf in dit profiel en hebben wij op dit moment openstaande vacatures? Wij horen graag van je.

Vacatures

HR adviseur
Vrouwenopvang Rosa Manus is voor de opvanglocatie in Leiden op zoek naar een ervaren HR adviseur voor 24 uur per week, in eerste instantie t/m 31 december 2021 met de mogelijkheid tot verlenging. 
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8.
Informatie over de functie is in te winnen bij Melania Bonofacio (manager staf en projecten) via 071-5730870 of mbonofacio@rosa-manus.nl.
Je kunt je belangstelling kenbaar maken t/m 12 mei 2021 via een motivatiebrief en CV naar info@rosa-manus.nl, t.a.v. Melania Bonofacio.
Streefdatum voor afronding van de procedure is 31 mei 2021.
Volledige vacaturetekst

Allround oproepkrachten
We zijn tevens per direct op zoek naar allround oproepkrachten, tijdelijk voor de periode van 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging.
De kandidaat moet inzetbaar zijn op alle drie de functies receptiemedewerker, woonbegeleider niet cliëntgebonden taken en kinderactiviteitenbegeleider.
Salariëring conform CAO Sociaal Werk.
Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 14 mei 2021 naar info@rosa-manus.nl.
Gesprekken vinden plaats in de week van 17 mei.
Volledige vacaturetekst