Intake

Intake en adviesbureau – 071 573 08 70

E-mail: intakebureau@rosa-manus.nl 

Wij zullen zo snel mogelijk een intake inplannen waarin wij uw situatie in kaart brengen en een veiligheidsinschatting maken.

Tijdens de intake zullen alle levensgebieden met u worden besproken waarbij met name wordt gekeken naar de risicofactoren die invloed hebben op de veiligheid van u (en uw kinderen).

Naar aanleiding van onze  analyse en vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met u besluiten wij welke hulp er vanuit Rosa Manus kan worden geboden of welke ketenpartner het beste kan worden ingezet.