Opvang

Rosa Manus is 24 uur per dag bereikbaar en er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar.  Wij bieden veiligheid en brengen samen met u de situatie en de hulpverlening die nodig is in kaart. Dit geldt ook voor uw  kinderen.

Hulpverlening op maat
Vrouwen kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Individuele gesprekken met gespecialiseerde hulpverleners en groepshulpverlening die zich richt op veiligheid, huiselijk geweld, inzicht in partnerkeuze en weerbaarheid. Er is ook aandacht voor financiële hulpverlening en praktische ondersteuning, indien nodig. De hulpverlening wordt op maat gegeven.
Wij vinden het belangrijk dat alle mensen die invloed hebben op het gezin, betrokken zijn bij de hulpverlening. Hierin staat de veiligheid voorop en in overleg met u betrekken wij hen en andere organisaties die de veiligheid kunnen vergroten.

Kinderactiviteiten begeleiding

Kinderen in Rosa Manus
Rosa Manus biedt speciale aandacht aan kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Ieder kind dat tijdelijk in de opvang verblijft, krijgt zijn eigen hulpverleningstraject, waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode Veerkracht. Voorop staat dat ieder kind echt gezien wordt en dat het individuele aandacht krijgt van de kinderhulpverlener. Er zijn twee kinderhulpverleners en een orthopedagoog werkzaam binnen Rosa Manus.

Kinderopvang/Opvangklas
Rosa Manus heeft een kinderopvang (5 ochtenden in de week) voor de jonge kinderen die nog niet geplaatst kunnen worden in de reguliere kinderopvang in Leiden. Op de woensdagmiddagen en in de schoolvakanties worden voor de kinderen activiteiten georganiseerd.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen 5 dagdelen in de week naar de inpandige opvangklas, verzorgd door het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden.

Mannenopvang
Rosa Manus vangt geen mannen op maar is wel verantwoordelijk voor het plaatsen van mannen, die zich in een onveilige situatie bevinden in een mannenopvang elders in het land.

Noodbed
Na kantoortijden kunnen wij bij acute onveiligheid een cliënt plaatsen op een noodbed voor de eerste 24 uur.