Klachtencommissie vrouwenopvang

Vrouwenopvang Rosa Manus heeft een klachtencommissie die klachten van cliënten onderzoekt en daarover advies geeft aan de directeur-bestuurder.
Rosa Manus beschikt over een reglement voor de behandeling van een klacht, gebaseerd op de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De klachtencommissie heeft als taak:
– Het onderzoeken van een klacht die aan de commissie is voorgelegd.
– Het horen van de klager en de beklaagde.
– Het adviseren van de directeur-bestuurder.

De klachtencommissie van Vrouwenopvang Rosa Manus bestaat uit 4 personen:

De heer F. Bekink (voorzitter)
Mw. M.  Kooijmans (secretaris)
Mw. M. van Leeuwen (lid)
Mw. I. Wiersma (lid)

Indien u contact wilt opnemen met de klachtencommissie, kunt u een e-mail sturen naar mfallaux@rosa-manus.nl.