Raad van Toezicht

Vrouwenopvang Rosa Manus is een zelfstandige stichting. Er is sprake van een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht met 5 leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.
De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ.

De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door mw. P.J.C. van den Boom

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Voorzitter (deze functie is vacant)
Mw. C.M.A. van der Meule (vice-voorzitter)
Mw. J.E. Kanis (lid)
Mw. L. de Vries (lid)
Mw. G.M. Lieuw (lid)
De heer J.M. van Trigt (lid)

 VACATURE

Op dit moment is er in de Raad van Toezicht een vacature, te weten voor de functie van voorzitter.  De starttermijn van de voorzitter is gepland voor het najaar 2022. 
Vacaturetekst

Solliciteren

Nadere informatie over de vacature kan ook worden opgevraagd bij Geneviève Lieuw, lid van de Raad van Toezicht, telefoon 06-15208848.
Sollicitaties kunnen gericht worden aan de Raad van Toezicht Rosa Manus, secretariaat Mw. M. Fallaux, Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden of per mail secretariaat@rosa-manus.nl, o.v.v. ‘sollicitatie RvT’.
De reactietermijn sluit op vrijdag 20 mei 2022. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 6 en 13 juni 2022.