Raad van Toezicht

Vrouwenopvang Rosa Manus is een zelfstandige stichting. Er is sprake van een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht met 5 leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en staat de directeur-bestuurder met advies terzijde.
De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ.


De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door mw. drs. M.J.C. Suijker.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Voorzitter (deze functie is vacant)
Mw. C.M.A. van der Meule (vice-voorzitter)
Mw. J.E. Kanis (lid)
Mw. L. de Vries (lid)
Mw. G.M. Lieuw (lid)