Nieuws

Stichting Vrienden van Rosa Manus ontvangt cheque van Ladies’ Circle 57 Leiden

Ladies’ Circle heeft voor de 4e keer het Leidse KidsFilmGala georganiseerd. Dit gala vond plaats op 7 juni 2015 in het Trianon in Leiden en het goede doel voor dit jaar was Vrouwenopvang Rosa Manus.
De opbrengst van het KidsFilmGala is € 7.500,-. Een grandioos bedrag dat Rosa Manus zal gebruiken voor het opknappen en herinrichten van de tienerkamer.
Met dank aan de dames van Ladies’ Circle en de sponsors.

Ladies’ Circle 57 Leiden is opgericht in 2009. Vriendschap en service zijn de twee hoofdredenen om lid te worden van deze club. Samen vullen de leden in hoe zij die doelen willen bereiken.

MarionvDongenchequekidsfilmgala


Rosa Manus biedt via speciale methode extra aandacht aan kinderen in de vrouwenopvang

Stichting Kinderpostzegels en gemeente Leiden ondersteunen kinderen in Leidse vrouwenopvang Rosa Manus met ‘Veerkracht’

Leiden, 5 januari 2015 – Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden is  per 1 januari 2015 van start gegaan met het invoeren van de kindmethodiek Veerkracht. De vrouwenopvang is bij uitstek een vindplaats voor kinderen die ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling. Hoe vroeger geïnventariseerd wordt óf kinderen hulp nodig hebben en welke dan, hoe beter. Veerkracht biedt een duidelijk stappenplan en de benodigde instrumenten om met elk kind dat in de vrouwenopvang terecht komt, te praten over wat het heeft meegemaakt en wat het nodig heeft om zich weer goed te voelen. Elk kind krijgt een veiligheidsplan en een hulpverleningsplan op maat. Veerkracht is speciaal voor kinderen in de vrouwenopvang ontwikkeld in opdracht van de Federatie Opvang met steun van het Ministerie van VWS.

Marion Suijker, directeur van vrouwenopvang Rosa Manus: ‘Alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving en op een goede ontwikkeling. Het is belangrijk om zo snel mogelijk extra aandacht te besteden aan kinderen die in de vrouwenopvang komen omdat zij huiselijk geweld hebben meegemaakt. Daarom vinden wij het zo mooi dat wij per 1 januari  hebben kunnen starten met Veerkracht. Dit is mogelijk gemaakt door de financiële steun van Stichting Kinderpostzegels en de gemeente Leiden.

Over Rosa Manus
Rosa Manus biedt opvang aan vrouwen die na een situatie van ernstig huiselijk geweld een tijdelijk onderkomen zoeken. Jaarlijks vangt Rosa Manus ook circa 130 kinderen op die met hun moeders meekomen. Kijk voor meer informatie: www.rosa-manus.nl.

Over Stichting Kinderpostzegels
Hulpverlening aan kinderen in de vrouwenopvang is een prioriteit van Stichting Kinderpostzegels in haar programma Voorkom kindermishandeling. Deze kinderen zijn bijna allemaal getuige en/of slachtoffer geweest van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze kampen met een scala aan problemen en lopen onder meer een hoog risico op posttraumatische stress stoornis. Onderzoek wijst uit dat veel van deze kinderen daarnaast een sterk verhoogde kans hebben later zelf dader of slachtoffer van huiselijk geweld te worden. Deze overdracht van geweld naar volgende generaties moet doorbroken worden. Kijk voor meer informatie: www.kinderpostzegels.nl.

Ondertekening van het 'Veerkracht'-contract door Anita van Zeijl (gemeente Leiden), Karin Matthijsse (Stichting Kinderpostzegels) en Marion Suijker ( Rosa Manus)
Ondertekening van het ‘Veerkracht’-contract door Anita van Zeijl (gemeente Leiden), Karin Matthijsse (Stichting Kinderpostzegels) en Marion Suijker (Rosa Manus)


Stichting Vrienden van Rosa Manus ontvangt cheque van Zonta

ZontaLeidsNieuwsblad

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 30 september 2014 bij Vrouwenopvang Rosa Manus ontving Hilde Jansen (Stichting Vrienden van Rosa Manus) uit handen van Aafke Benes (Zonta aan de Leede) een cheque ter waarde van € 9.000,-. Dit is de opbrengst van de Midnight Walk die Zonta op 5 september organiseerde.

Hilde: ”Wij zijn erg blij met dit mooie bedrag. Hiermee wil de Vrienden van Rosa Manus weerbaarheidstrainingen financieren voor de vrouwen en de kinderen die bij Vrouwenopvang Rosa Manus verblijven”.

Zonta is een serviceclub van werkende vrouwen in Leiden, Voorschoten, Oegstgeest en de Bollenstreek die regelmatig activiteiten organiseert om fondsen voor goede doelen te werven.

 


Uitslag Rosa Manus-quiz – Midnight Walk 5 september 2014

DE WINNARES VAN DE TAART IS: CARMEN RANSELAAR UIT LEIDEN.

 VAN HARTE GEFELICITEERD MET UW PRIJS!!

Overhandigen taart aan de winnares van de Rosa Manus-quiz

De juiste antwoorden zijn:

 1. Vrouwenopvang Rosa Manus is gevestigd in:
  Leiden.
 2. Rosa Manus was:
  Een voorvechtster voor vrouwenkiesrecht en medeoprichtster van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.
 3. Vrouwenopvang Rosa Manus biedt:
  Opvang en andere hulpverlening aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
 4. Jaarlijks worden kinderen in Nederland slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling. Het aantal is:
  119.000.
 5. De schade van het getuige zijn van geweld tussen ouders is vergelijkbaar met de schade die een kind oploopt door directe kindermishandeling:
  Waar.
 6. Per jaar zijn er 400.000 incidenten van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland:
  Waar.
 7. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving:
  Waar.
 8. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft ooit in haar of zijn leven te maken gehad met huiselijk geweld:
  45%.
 9. Je kunt al vriend worden van Vrouwenopvang Rosa Manus voor € 25,- per jaar:
  Niet waar, want iedereen kan ‘vriend van Rosa Manus’ worden en bepaalt zelf hoeveel hij/zij jaarlijks doneert.
 10. Zonder Vrienden van Rosa Manus was het niet mogelijk geweest een weerbaarheidstraining of andere activiteiten te organiseren voor vrouwen en kinderen in de opvang:
  Waar, want De Vrienden van Rosa Manus zorgen voor extraatjes voor de vrouwen en kinderen in de opvang om het leven weer meer kleur en franje te geven.

Jaarverslag Rosa Manus 2013

Voorpagina jaarverslag Rosa Manus 2013


Kinderen in vrouwenopvang heel blij met tekenmaterialen

Foto overhandiging tekenmaterialen mei 2014

Op 9 mei 2014 heeft de Stichting Kinderpostzegels Nederland een pakket met Bruynzeel-tekenmaterialen ter waarde van € 500 overhandigd aan Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden. Jacinta Güppertz, manager bij Rosa Manus, en een cliënte met haar zoontje namen de materialen met zichtbaar genoegen in ontvangst.

Stichting Kinderpostzegels heeft de afgelopen weken een actie gevoerd op Facebook voor tekenmaterialen voor kinderen in de vrouwenopvang in samenwerking met Bruynzeel. bij 2.500 likes van de Facebookpagina van Stichting Kinderpostzegels stelde Bruynzeel voor € 2.500 aan tekenmaterialen ter beschikking. Dat aantal is inderdaad gehaald.
De tekenmaterialen zijn bestemd voor de kinderen die met hun moeder in de opvang verblijven vanwege huiselijk geweld. Creatief bezig zijn helpt bij het verwerken van hun trauma’s. Met de door Bruynzeel geschonken tekenmaterialen kunnen de kinderen nu lekker aan de slag gaan met tekenen en kleuren.
Naast Rosa Manus ontvangen nog vier andere opvanginstellingen van


Nieuwe website en folder CoMensha voor alle politieregio’s

CoMensha, de landelijke organisatie die zich actief inzet voor hulp aan slachtoffers en voor de gezamenlijke aanpak van mensenhandel, heeft een nieuwe folder ‘Hoe nu verder?’ in 5 talen uitgebracht. Slachtoffers van mensenhandel hebben daardoor vanaf 30 augustus 2012 een betere toegang tot informatie over opvang, hulp en begeleiding. Ook is de website www.hoenuverder.info ontwikkeld waarop aanvullende informatie in 5 talen staat. De folders liggen bij alle politieregio’s in Nederland.

De folder* is bestemd voor de slachtoffers mensenhandel die een gesprek met de politie hebben gehad of dit overwegen te doen. Het geeft informatie over praten met de politie, bedenktijd, meewerken aan het onderzoek, verblijfsvergunning, sepot en beklag, financiën, medische en juridische bijstand, opvang en hulpverlening, schadevergoeding en terugkeer.

*Klik op de afbeelding om de folder op www.hoenuverder.info te bekijken.


Social media campagne

Op 4 september 2012 is de social media campagne van de vrouwenopvang ‘Maak van huiselijk geweld geen geheim. Durf te delen’ gestart met een facebookpagina, website, een speciaal gemaakte clip van het nummer ‘Laat mij nu maar vrij’ van zangeres Do en een handtekeningenactie voor een nationaal actieprogamma tegen huiselijk geweld.

www.ikdurftedelen.nl


Nebahat Albayrak opende kleurrijke speelplek

Van kille witte muren en vloeren naar een kleurrijke speelplek met de door Guusje Nederhorst bedachte hondjes Woezel en Pip in de hoofdrol: de kinderen in Rosa Manus zijn dolblij met hun Tovertuin, een vrolijk aangeklede omgeving waar ze hun zorgen even kunnen vergeten.
Dit is mogelijk gemaakt door de donatie van Nutricia Nederland bv. Bijzonder was de gezamenlijke inspanning van het voltallige personeel van Nutricia om via verschillende creatieve activiteiten voldoende geld bijeen te krijgen voor de Tovertuin in Leiden.

“Het is toch prachtig om de blijdschap te zien bij deze kinderen. Ze hebben vaak veel ellende meegemaakt en kunnen nu eindelijk even onbezorgd spelen en lachen”, aldus Albayrak, die de Tovertuin op 14 december 2011 opende.

www.guusjenederhorstfoundation.nl
www.nutriciavoorjou.nl

t_2e verdieping_1