Nieuws

Donatie EL CID

Tijdens de EL CID-week van 14 t/m 18 augustus 2023 heeft Vrouwenopvang Rosa Manus op de informatiemarkt gestaan om met deelnemers en mentoren in gesprek te  gaan over wie wij zijn en wat Rosa Manus doet.

Ook hebben medewerkers van Rosa Manus een workshop “Deze (p-)rela wil je niet” gegeven. In deze workshop kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Weet jij wat een toxiscxhe relatie is? Wat zijn red flags? Waar liggen jouw grenzen?

Rosa Manus was tijdens de El CID-week het goede doel. Deelnemers konden hun statiegeldbeker aan ons doneren. Dit hebben veel studenten gedaan en dit heeft een supermooi bedrag opgeleverd van maar liefst € 528,-.

Lianne Belt en Canali Korkmaz van het EL CID-bestuur kwamen de cheque overhandigen.

Hartelijk dank voor het mooie bedrag!!


Onze wens bij Rabo ClubSupport is genomineerd!!!

Rosa Manus doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport. Om voor een donatie in aanmerking te komen, hebben wij wel jullie hulp nodig. Tijd dus om campagne te voeren!! Jouw stem is geld waard!!

Wat is onze wens?
De vrouwen die bij Rosa Manus verblijven, hebben meestal geen vervoermiddel tot hun beschikking. Zij hebben wel vervoer nodig om hun kinderen naar school te kunnen brengen, naar een afspraak te gaan of boodschappen te doen.
Wij willen daarom  4 fietsen aanschaffen voor de vrouwen. Ook willen wij graag kinderzitjes voor voor- en achterop de fiets.
Voordeel: eigen vervoer bevordert hun zelfredzaamheid.

Hoe kan je ons helpen?
Leden van de Rabobank Leiden-Katwijk kunnen vanaf 4 september hun stem uitbrengen. Je mag als lid 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen. Stemmen kan tot en met 26 september 2023.

Stem op op onze wens!
Stem direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.
Vraag ook je vrienden, familie en buren op Rosa Manus te stemmen.
We kunnen alle stemmen goed gebruiken!

Voor meer informatie: https://www.rabo-clubsupport.nl/leiden-katwijk/over-rabo-clubsupport

Wat is Rabo ClubSupport?
De Rabobank geeft ieder jaar een deel van haar resultaat terug aan verenigingen. Kennis en netwerk worden ingezet om clubs toekomstbestendiger te maken.


Zomerkamp voor vrouwen en kinderen in de opvang

Ook dit jaar zijn de vrouwen en kinderen in de opvang weer op zomerkamp geweest. Dit is gerealiseerd dankzij bijdragen van Fonds 1818, Fundatie ‘Van den Santheuvel, Sobbe’, Lions Leiden, Rotary Leiden en Soroptimist Lisse-Bollenstreek maar ook dankzij Stichting Vrienden van Rosa Manus én – niet te vergeten – de inzet van medewerkers en (collega)vrijwilligers.

Van 17 t/m 21 juli verbleven zij op een schitterende groepsaccommodatie met o.a. een speel- en zwemvijver, een speeltuin, een kinderboerderij en een voetbalveld. Dagelijks werden leuke activiteiten ondernomen maar ook werd er geluierd als daar behoefte aan was. Op donderdag zijn zij de hele dag naar het Archeon in Alphen aan den Rijn geweest. Deze dag werd mogelijk gemaakt door Stichting Heppie.
Het was weer een onvergetelijke vakantie waar niet alleen de vrouwen en kinderen maar ook de begeleiding van heeft genoten.

Ontspanning door sport, spel en natuur is belangrijk voor de vrouwen en kinderen die te maken hebben met trauma’s en hoge stresslevels. Tijdens het zomerkamp kunnen ze even hun zorgen vergeten en met andere leuke dingen bezig zijn. Samen als gezin positieve ervaringen beleven, is belangrijk voor hechting tussen moeder en kind. Een zomerkamp helpt de vrouwen en kinderen op een andere manier met hun verwerkingsproces van huiselijk geweld.

Wij danken Fonds 1818Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Lions Leiden, Rotary Leiden, Soroptimist Lisse-Bollenstreek, Stichting Heppie en Stichting Vrienden van Rosa Manus die ook dit jaar het zomerkamp weer mogelijk hebben gemaakt en de vrouwen en kinderen een onvergetelijke vakantie hebben bezorgd!

 

 

 


Soroptimistclub Lisse-Bollensteek heeft cheque voor Rosa Manus

In maart werden al twee appelbomen geschonken en geplant in de tuin van  Rosa Manus door Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek. Deze week was het tijd om daar een mooi bord bij te plaatsen. Paula van den Boom was blij met het bezoek. Want dit was niet het enige dat drie vrouwen van Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek kwamen doen. Ze brachten ook een cheque mee van € 1.000,- voor het zomerkamp, dat voor de vrouwen en kinderen georganiseerd wordt. Met de belofte dat Rosa Manus ook de komende twee jaar op zo’n gift kan rekenen.

Hartelijk dank voor deze mooie gift voor nu en de komende twee jaar!!

Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek zamelt o.a. met de jaarlijkse bollenverkoop geld in, dat ze vervolgens besteden aan verschillende doelen voor vrouwen. Soroptimisten zetten zich overal ter wereld in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen te verbeteren (zie www.soroptimist.nl).

 


Zomercampagne Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating: Retour/Enkele reis


Hoe ontstaat huiselijk geweld?

Infographic cliëntreis VO Valente

Druk op de foto voor de vergroting!


12 jaar Verdrag van Istanbul

Het is vandaag precies 12 jaar geleden dat het Verdrag van Istanbul is ondertekend.
Dit historische verdrag leidt de weg naar een leven zonder geweld voor vrouwen en meisjes.

Het Verdrag van Istanbul is het meest vergaande rechtsinstrument om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen.

Hoe staat het met de implementatie van het Verdrag van Istanbul in Nederland? Je leest het hier


Appelbomen geplant door Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek

Op woensdag 22 maart werden door vrouwen van Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek twee appelbomen in de tuin van Rosa Manus geplant. Deze bomen zijn geschonken in het kader van het project Trees4Life. Dit project begon in 2021 om het honderdjarig bestaan van Soroptimist International te vieren.

Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren (zie www.soroptimist.nl).

Soroptimist International koos het thema ‘Planting trees for a brilliant future’ om een link te leggen met de oprichting van de eerste Soroptimistclub in 1921 in Oakland, Californië. Deze pioniers beschermden 100 jaar geleden de gigantische sequoia’s in het Redwood National Park. De grote oude bomen zouden worden gekapt, de club lobbyde bij de overheid, won de publieke steun, en het leidde ertoe dat een groot deel van het bos beschermd werd en nog steeds bestaat.

Vele Nederlandse Soroptimistclubs doen mee aan Trees4Life. Gezamenlijk steunen ze het programma ‘She grows’ in Ghana. Ghana is geen gemakkelijke plaats om een vrouw te zijn. Er is vaak weinig voedsel voor hun kinderen en manieren om geld te verdienen. De meeste vrouwen zijn afhankelijk van het land om te overleven. De toenemende droogte en ontbossing maakt het allemaal nog moeilijker. Het programma She Grows wil 1200 vrouwen in Ghana helpen om bomen te planten en te onderhouden, voedsel te verbouwen en een inkomen te verdienen. De vrouwen krijgen training om een bedrijf te runnen en apparatuur om de vruchten en noten uit de bomen beter te kunnen verwerken. Zo krijgen vrouwen uitzicht op een betere toekomst en het land wordt leefbaarder door mee te helpen bouwen aan de The Great Green Wall.

Daarnaast planten de Soroptimistclubs in hun eigen regio bomen. Zo helpen Soroptimisten ook in Nederland mee aan meer groen, schaduw, zuurstof, betere waterhuishouding, tegengaan van erosie en het terugbrengen van schadelijke stoffen, zoals fijnstof. In het kader van Trees4Life werd o.a. Rosa Manus gevraagd welke bomen wij zouden willen ontvangen. We hebben gekozen voor twee appelbomen, waar we hopelijk jarenlang een fijne oogst aan appels van kunnen plukken.

Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek heeft Rosa Manus al vaker gesteund en zal dat ook blijven doen.


MINISTERS: VOORKOM NOG MEER SLACHTOFFERS FEMICIDE, HAAL TABOE WEG!

Woensdag 8 maart – Het aantal gevallen van femicide – de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is – is in Nederland fors hoger dan in ons omringende landen. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, met 25 regionale Veilig Thuis-organisaties, en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang – 24 organisaties – vinden dat zorgwekkend en roepen daarom het kabinet gezamenlijk op een integrale aanpak te ontwikkelen om dit aantal omlaag te brengen, onder de motto’s: #StopFemicide en #NietEénMeer.

High impact crime
In Nederland spreken we vaak over ‘geweld in de relationele sfeer’ of ‘een familiedrama’ als het gaat over femicide. Deze termen zijn verhullend, ze geven niet aan wat er daadwerkelijk aan de hand is. Femicide is een high impact crime, dat ook als zodanig behandeld moet worden. Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Bijna altijd door haar man, of ex-man. Vaak omdat een vrouw uit de relatie wil stappen of op een andere manier haar grenzen aangeeft.

Gender gerelateerd geweld
Het is van belang om te erkennen dat het bij femicide gaat om geweld dat gebonden is aan gender. Het overkomt vrouwen vaker dan mannen. Zes op de tien vrouwen die tussen 2017 en 2021 in Nederland door geweld om het leven kwamen, werden door hun (ex-)partners vermoord. In onze maatschappij zijn vrouwen nog te vaak de ondergeschikte partij in een relatie en daarmee afhankelijker van de man dan andersom.

Intieme terreur
Bij femicide is er in veel gevallen sprake van een geweldsvorm die we intieme terreur noemen. Intieme terreur kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen en/of intimideren van de partner, ernstig fysiek geweld en/of seksueel geweld, soms zelfs met een fatale afloop: femicide.

Gezamenlijke aanpak noodzakelijk
Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de netwerkorganisatie van 25 regionale Veilig Thuis-organisaties, en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang Valente, waarbij 24 organisaties zijn aangesloten, roepen onder de motto’s #StopFemicide en #NietEénMeer op tot een gezamenlijke aanpak van femicide.

We roepen VWS en J&V op om te erkennen dat femicide een high impact crime is die een stevige, integrale aanpak nodig heeft. We roepen beide ministeries en het veld op om samen met ons de handen ineen te slaan en aan de slag te gaan met de volgende vijf acties:

  • Ministerie van VWS: Zet in op preventie. Zorg voor bekendheid van de ernst van femicide zodat professionals zoals wijkteams, huisartsen en het onderwijs, omstanders en slachtoffers de signalen van intieme terreur en dreigende femicide herkennen en weten wat ze moeten doen, hoe ze het gesprek moeten aangaan. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de video ‘Je staat er niet alleen voor’.
  • Veld: Herken de rode vlaggen die kunnen duiden op intieme terreur, met het risico op een fatale afloop, zoals stalking, geweld tijdens de zwangerschap, poging tot verwurging en toenemend geweld. (Zie ook de factsheet intiem-terreur).
  • Ministerie van VWS: Maak de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk. Dat kan door meer inloopcentra als Filomena (rotterdam.nl/centrum-huiselijk-geweld) of het Family Justice Centre te realiseren, maar ook door de chat van het meldpunt VeiligThuis.nl 24/7 beschikbaar te maken in plaats van uitsluitend tijdens kantooruren, zodat mensen die hulp zoeken daar altijd meteen terecht kunnen met hun verhaal.
  • Ministerie van J&V: Zorg voor snelle opvolging na een melding. Bij een melding waarbij er sprake is van ernstig huiselijk geweld is het ondenkbaar dat er pas na zes weken contact wordt gelegd. Maak het mogelijk dat er binnen één week opvolging is na een dergelijke melding.
  • Ministerie van J&V: Maak het veiliger om aangifte te doen, door de naam van degene die aangifte doet niet te vermelden of ervoor te zorgen dat een melding volstaat (net als bij strafbare kindermishandeling). In het algemeen roepen we Den Haag op om werk te maken van een stafrecht dat meer is ingericht op bescherming van het slachtoffer en minder op die van de dader.

Webster University geeft cadeautjes aan de kinderen in Rosa Manus

Ook dit jaar kwam Christine Benninger van de Webster University langs met cadeautjes voor de kinderen in Rosa Manus. Deze cadeautjes zijn gekocht door studenten van de Webster University. Een ontzettend mooi initiatief. Op eerste Kerstdag mochten de kinderen hun cadeautjes bij de kerstboom uitzoeken. Ze waren er ontzettend blij mee!
Hartelijk dank Webster University Leiden.