Vrouwenopvang Rosa Manus – 071 573 08 70

foto5

Maatregelen in verband met Coronavirus (16 maart 2020)

Sinds dit weekend is een aantal maatregelen van kracht om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Dit betekent dat ook Vrouwenopvang Rosa Manus  – na overleg met GGD Hollands Midden – maatregelen heeft genomen om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook met deze maatregelen proberen we nog steeds veiligheid en bescherming te kunnen bieden aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld. We blijven 24 x 7 bereikbaar via nummer 071 – 5730870.

De maatregelen zijn (tot nadere berichtgeving) als volgt:

  • Voor de opvanglocatie betekent dit dat we werken met minimale bezetting. De vitale processen (het bieden van veiligheid) zullen doorgaan.
  • Voor ambulante hulpverlening betekent dit dat de hulpverlening zoveel mogelijk zal plaatsvinden via telefoon of skype. Bestaande cliënten hebben hierover een brief ontvangen.
  • Medewerkers nemen de hygiëne- en sociale voorschriften van het RIVM in acht. Dit vragen we ook van cliënten.
  • Cliënten op locatie kunnen geen bezoek ontvangen.

We willen benadrukken dat we – ook nieuwe cliënten – hulp blijven bieden, zeker als er sprake is van een acuut onveilige situatie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om nood- of crisisopvang of tijdelijk huisverbod.

Het is op dit moment voor iedereen in ons land een bijzondere situatie, die we met elkaar zo goed mogelijk het hoofd moeten bieden

Bij vragen kunt u bellen 071-5730870 of mailen info@rosa-manus.nl.

______________________________________________

Vrouwenopvang Rosa Manus is een kleine specialistische organisatie voor slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Wij bieden veiligheid en begeleiding. Het gaat altijd om slachtoffers die te maken hebben met acuut gevaar of structurele onveiligheid. Wij hebben een opvanglocatie in Leiden voor vrouwen en kinderen maar waar mogelijk begeleiden we ambulant in de thuissituatie.

Rosa Manus is HKZ  gecertificeerd en lid van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang (voorheen Federatie Opvang en RIBW Alliantie).

   

Bent u in gevaar?
Bel 112.

Heeft u hulp nodig?
Bel ons op 071 573 08 70 of mail naar intakebureau@rosa-manus.nl.

Wilt u informatie over huiselijk geweld?
Bel ons op 071 573 08 70 of mail naar info@rosa-manus.nl.

Vermoedt u huiselijk geweld? Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
Of geef dit door aan Veilig Thuis, het meldpunt in onze regio. Bel 0800 2000 of mail naar info@veiligthuishm.nl of chat via veiligthuishollandsmidden.nl