Vrouwenopvang Rosa Manus – 071 573 08 70

foto5

Ik heb hulp nodig

Wordt u bedreigd of mishandeld door uw partner, familieleden of andere mensen in uw woonomgeving? Vrouwenopvang Rosa Manus kan u helpen. Wij geven informatie en advies over huiselijk geweld. Ook kunnen we zorgen voor tijdelijke opvang voor u en uw kinderen. We helpen u weer op eigen benen te staan. U krijgt begeleiding en praktische ondersteuning.

Goede hulp is altijd maatwerk. Het gaat om wat ú nodig heeft en waar ú voor kiest. Indien u dit wenst, kan uw eigen netwerk (familie en vrienden) bij de hulpverlening betrokken worden. Rosa Manus oefent geen enkele druk uit op uw beslissingen. Vertrouwelijkheid en veiligheid staan bij Rosa Manus voorop.

Bereikbaarheid
Rosa Manus is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op nummer 071-5730870. Met vragen voor opvang kunt u 24 uur per dag bij Rosa Manus terecht. Tijdens een gesprek wordt uw situatie in kaart gebracht en beoordeeld of opname bij Rosa Manus of in een andere instelling nodig is. Informatie- en adviesvragen kunnen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur door ons bureau intake en advies beantwoord worden.

Jaarbericht 2018
Jaarbericht 2017 Jaarbericht 2016  Boekje ‘Implementatie Veerkracht in Rosa Manus’