Voor professionals

Begeleidingen
Rosa Manus streeft ernaar de begeleidingen ambulant te bieden, tenzij de situatie in huis acuut onveilig is. Wanneer de situatie acuut onveilig is, zullen wij overgaan tot plaatsen in de opvang. Rosa Manus zelf biedt opvang voor vrouwen en kinderen. Voor mannen (met kinderen) hebben wij een samenwerkingsverband om via ons elders geplaatst te kunnen worden.
Tijdens de begeleidingen zal zoveel mogelijk het hele cliëntsysteem erbij betrokken worden, als de veiligheid dit toe laat. De begeleiding is gericht op het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en het vergroten van zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen.
Om huiselijk geweld te doorbreken, is het nodig inzichten te geven in het ontstaan ervan en handvatten te bieden aan het hele systeem om het geweld te stoppen.
Wij werken met Signs of Safety en maken altijd een veiligheidsplan met betrokkenen. Het veiligheidsplan is een belangrijke spil in het hulpverleningsproces omdat deze inzichtelijk maakt waaraan gewerkt zal worden en welke afspraken er gemaakt zijn ter voorkoming van nieuw geweld. Hierin hanteren wij de uitgangspunten van risicogestuurde zorg.

Heb je inhoudelijke vragen over huiselijk geweld en wil je gebruik maken van onze expertise?
Bel dan naar ons spreekuur voor professionals: iedere donderdag van
10 uur tot 11 uur op 06-36208886 of mail naar: Spreekuur.HG.Professionals@rosa-manus.nl

Bij vragen rondom voorlichting of samenwerking
Bel: 06-40102630 of mail naar: tsilbermann@rosa-manus.nl

Gehanteerde begeleidingsmethodieken en technieken
Krachtgericht werk
Meldcode
Risicogestuurde zorg
Systeemgericht
Veerkracht
1Gezin1Plan

______________________________________________________________________________

Rosa Manus gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Rosa Manus wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf maart 2020 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Rosa Manus voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze cliënten en relaties omgaan.

Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.