Author Archives for Marjan Fallaux

Werkbezoek raadsleden Noordwijkerhout en Noordwijk aan Rosa Manus

February 8, 2018 11:14 am Published by Comments Off on Werkbezoek raadsleden Noordwijkerhout en Noordwijk aan Rosa Manus

6 februari 2018 Op 6 februari 2018 bracht een delegatie van 9 raadsleden van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk een werkbezoek aan Rosa Manus. Naast een inhoudelijk programma – een presentatie van Rosa Manus gevolgd door een inspirerend dialoog – vond een rondleiding door het pand plaats. We kunnen terugkijken op een goede bijeenkomst!  


Vrienden van Rosa Manus ontvangen cheque van Rabobank Wensenfonds

February 2, 2018 12:15 pm Published by Comments Off on Vrienden van Rosa Manus ontvangen cheque van Rabobank Wensenfonds

2 februari 2018 Op 29 januari 2018 heeft Stichting Vrienden van Rosa Manus tijdens een feestelijke avond een cheque van maar liefst € 5.000,- en een mooie bos bloemen in ontvangst genomen van het Rabobank Wensenfonds. Zoals we eerder berichtte, was de wens van Rosa Manus genomineerd en nu dus daadwerkelijk gehonoreerd met een mooi bedrag. Het geld wordt besteed aan het gezellig maken van de kamers van de cliënten om een huiselijkere sfeer te creëren.


Werkbezoek gemeente Leiden

September 15, 2017 9:13 am Published by Comments Off on Werkbezoek gemeente Leiden

15 september 2017 Op vrijdag 15 september bracht burgemeester Henri Lenferink, Roos van Gelderen (wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn) en Anita van Zeijl (beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling) van de gemeente Leiden een werkbezoek aan Rosa Manus. Er vond een inspirerend gesprek plaats over de plek van Vrouwenopvang Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld. Daarnaast is gesproken over de visie op en begeleiding van cliënten en hun kinderen (implementatie). Het programma werd afgerond met een rondleiding door het pand en een gesprek met  een jeugdhulpverleenster over de hulpverlening aan de kinderen.


Werkbezoek college van B&W Nieuwkoop

September 7, 2017 12:17 pm Published by Comments Off on Werkbezoek college van B&W Nieuwkoop

5 september 2017 Op 5 september bracht het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop een werkbezoek aan Rosa Manus. Zij kregen informatie over Rosa Manus  in het algemeen en over de plek van de vrouwenopvang in de keten van de aanpak van huiselijk geweld in het bijzonder. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

July 18, 2017 11:11 am Published by Comments Off on Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

7 juli 2017 Op 7 juli brachten twee beleidsmedewerksters van Saba en St. Eustatius samen met de projectleider kinderrechten Ministerie BZK en KR en programmamanager Kinderrechten in Caribisch Nederland van Unicef een bezoek aan Rosa Manus. Het was een informeel bezoek dat er vooral op gericht was dat de beleidsmedewerkers van Saba en Sint Eustatius kunnen zien hoe je een vrouwenopvang kunt opzetten en welke capaciteiten en kennis je daaromheen moet organiseren. Op Saba en Sint Eustatius is veel huiselijk geweld, maar er is zeer beperkte/geen opvang voor vrouwen en/of kinderen. Beide eilanden zijn erg klein (Saba 1750 inwoners en Sint Eustatius 3500 inwoners), wat specifieke uitdagingen geeft, zoals veiligheid en privacy. Het was een inspirerende bijeenkomst!


Bezoek Bureau De Nationale Ombudsman aan Rosa Manus

April 25, 2017 1:52 pm Published by Comments Off on Bezoek Bureau De Nationale Ombudsman aan Rosa Manus

24 april 2017 Op 24 april 2017 bezochten medewerksters van Bureau De Nationale Ombudsman Vrouwenopvang Rosa Manus voor een informatief gesprek over de toegang tot het verblijf tijdens en de uitstroom uit de opvang. Bij het gesprek was ook een medewerkster van de gemeente Leiden aanwezig. Het Bureau De Nationale Ombudsman voert momenteel een landelijk onderzoek uit naar knelpunten in de opvang en bezoekt in dat kader een aantal opvanglocaties en gemeenten. De gemeente Leiden en Vrouwenopvang Rosa Manus zijn gevraagd om hieraan hun medewerking te verlenen en daartoe waren we graag bereid.


Moviera brengt werkbezoek aan Rosa Manus

April 7, 2017 7:03 am Published by Comments Off on Moviera brengt werkbezoek aan Rosa Manus

6 april 2017 Op 6 april brachten drie medewerksters van Moviera een werkbezoek aan Rosa Manus. Elkaar informeren en uitwisseling van ervaringen en ideeën waren de belangrijkste programma-onderdelen. Daarnaast kregen de bezoeksters een korte rondleiding door het pand met o.a. een bezoek aan de opvangklas, de kinderactiviteitenbegeleiding, de huiswerkkamer en de tienerkamer.


Werkbezoek ministerie van VWS aan Rosa Manus

March 14, 2017 10:53 am Published by Comments Off on Werkbezoek ministerie van VWS aan Rosa Manus

16 februari 2017 Op 16 februari brachten beleidsmedewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan Rosa Manus. Het programma bestond uit een informatief en een actief gedeelte. Rosa Manus verzorgde een presentatie van de belangrijkste ontwikkelingen en de werkwijze van Rosa Manus m.b.t. begeleiding en ondersteuning van cliënten in het kader van veiligheid en zelfstandigheid en de begeleiding van de kinderen van cliënten. Naar aanleiding hiervan ontstond een inspirerend gesprek. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma. De gasten voerden gesprekjes met medewerksters van de intake en de kinderhulpverlening en met een cliënt. We kijken terug op een interessant werkbezoek!


Werkbezoek CDA fractie Leiden aan Vrouwenopvang Rosa Manus

February 10, 2017 11:01 am Published by Comments Off on Werkbezoek CDA fractie Leiden aan Vrouwenopvang Rosa Manus

10 februari 2017 Op 10 februari 2017 brachten leden van de CDA fractie Leiden een kort werkbezoek aan Rosa Manus. Met een presentatie werden zij geïnformeerd over de speerpunten van het beleid van Rosa Manus. Aansluitend kregen zij een rondleiding door het pand en bezochten zij de opvangklas, de huiswerkkamer en de tienerkamer.