Nieuws

Werkbezoek raadsleden Noordwijkerhout en Noordwijk aan Rosa Manus

6 februari 2018

Op 6 februari 2018 bracht een delegatie van 9 raadsleden van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk een werkbezoek aan Rosa Manus. Naast een inhoudelijk programma – een presentatie van Rosa Manus gevolgd door een inspirerend dialoog – vond een rondleiding door het pand plaats. We kunnen terugkijken op een goede bijeenkomst!

 


Vrienden van Rosa Manus ontvangen cheque van Rabobank Wensenfonds

2 februari 2018

Op 29 januari 2018 heeft Stichting Vrienden van Rosa Manus tijdens een feestelijke avond een cheque van maar liefst € 5.000,- en een mooie bos bloemen in ontvangst genomen van het Rabobank Wensenfonds.
Zoals we eerder berichtte, was de wens van Rosa Manus genomineerd en nu dus daadwerkelijk gehonoreerd met een mooi bedrag. Het geld wordt besteed aan het gezellig maken van de kamers van de cliënten om een huiselijkere sfeer te creëren.


Werkbezoek gemeente Leiden

15 september 2017

Op vrijdag 15 september bracht burgemeester Henri Lenferink, Roos van Gelderen (wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn) en Anita van Zeijl (beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling) van de gemeente Leiden een werkbezoek aan Rosa Manus.
Er vond een inspirerend gesprek plaats over de plek van Vrouwenopvang Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld. Daarnaast is gesproken over de visie op en begeleiding van cliënten en hun kinderen (implementatie). Het programma werd afgerond met een rondleiding door het pand en een gesprek met  een jeugdhulpverleenster over de hulpverlening aan de kinderen.


Werkbezoek college van B&W Nieuwkoop

5 september 2017

Op 5 september bracht het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop een werkbezoek aan Rosa Manus. Zij kregen informatie over Rosa Manus  in het algemeen en over de plek van de vrouwenopvang in de keten van de aanpak van huiselijk geweld in het bijzonder. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

7 juli 2017

Op 7 juli brachten twee beleidsmedewerksters van Saba en St. Eustatius samen met de projectleider kinderrechten Ministerie BZK en KR en programmamanager Kinderrechten in Caribisch Nederland van Unicef een bezoek aan Rosa Manus. Het was een informeel bezoek dat er vooral op gericht was dat de beleidsmedewerkers van Saba en Sint Eustatius kunnen zien hoe je een vrouwenopvang kunt opzetten en welke capaciteiten en kennis je daaromheen moet organiseren. Op Saba en Sint Eustatius is veel huiselijk geweld, maar er is zeer beperkte/geen opvang voor vrouwen en/of kinderen. Beide eilanden zijn erg klein (Saba 1750 inwoners en Sint Eustatius 3500 inwoners), wat specifieke uitdagingen geeft, zoals veiligheid en privacy.
Het was een inspirerende bijeenkomst!


Jaarbericht Vrouwenopvang Rosa Manus 2016


8 Mei lezing over Rosa Manus, feministe en vredesactiviste

Onder grote belangstelling is op 8 mei 2017  bij Vrouwenopvang Rosa Manus  een lezing gehouden over het leven van Rosa Manus, feministe en vredesactiviste.
De lezing werd verzorgd door Myriam Everard, historica en medeauteur van het eind 2016 uitgegeven boek Rosa Manus (1881-1942) The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist.
Het was een boeiende en sfeervolle avond.


Bezoek Bureau De Nationale Ombudsman aan Rosa Manus

24 april 2017

Op 24 april 2017 bezochten medewerksters van Bureau De Nationale Ombudsman Vrouwenopvang Rosa Manus voor een informatief gesprek over de toegang tot het verblijf tijdens en de uitstroom uit de opvang. Bij het gesprek was ook een medewerkster van de gemeente Leiden aanwezig.

Het Bureau De Nationale Ombudsman voert momenteel een landelijk onderzoek uit naar knelpunten in de opvang en bezoekt in dat kader een aantal opvanglocaties en gemeenten. De gemeente Leiden en Vrouwenopvang Rosa Manus zijn gevraagd om hieraan hun medewerking te verlenen en daartoe waren we graag bereid.


Rosa Manus loopt mee met Singelloop Leiden 2017

Vrijdag 14 april stonden 5.000 deelnemers klaar voor de start van de Singelloop in Leiden. Onder hen 6 lopers voor Stichting Vrienden van Rosa Manus. Zij waren te herkennen aan een groen T-shirt met het logo van Vrienden van Rosa Manus erop. Zij hebben allemaal glansrijk de eindstreep gehaald. Een mooie prestatie!