Nieuws

Werkbezoek college van B&W Nieuwkoop

5 september 2017

Op 5 september bracht het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop een werkbezoek aan Rosa Manus. Zij kregen informatie over Rosa Manus  in het algemeen en over de plek van de vrouwenopvang in de keten van de aanpak van huiselijk geweld in het bijzonder. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek Caribisch Nederland, BZK en Unicef

7 juli 2017

Op 7 juli brachten twee beleidsmedewerksters van Saba en St. Eustatius samen met de projectleider kinderrechten Ministerie BZK en KR en programmamanager Kinderrechten in Caribisch Nederland van Unicef een bezoek aan Rosa Manus. Het was een informeel bezoek dat er vooral op gericht was dat de beleidsmedewerkers van Saba en Sint Eustatius kunnen zien hoe je een vrouwenopvang kunt opzetten en welke capaciteiten en kennis je daaromheen moet organiseren. Op Saba en Sint Eustatius is veel huiselijk geweld, maar er is zeer beperkte/geen opvang voor vrouwen en/of kinderen. Beide eilanden zijn erg klein (Saba 1750 inwoners en Sint Eustatius 3500 inwoners), wat specifieke uitdagingen geeft, zoals veiligheid en privacy.
Het was een inspirerende bijeenkomst!


Jaarbericht Vrouwenopvang Rosa Manus 2016


8 Mei lezing over Rosa Manus, feministe en vredesactiviste

Onder grote belangstelling is op 8 mei 2017  bij Vrouwenopvang Rosa Manus  een lezing gehouden over het leven van Rosa Manus, feministe en vredesactiviste.
De lezing werd verzorgd door Myriam Everard, historica en medeauteur van het eind 2016 uitgegeven boek Rosa Manus (1881-1942) The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist.
Het was een boeiende en sfeervolle avond.


Bezoek Bureau De Nationale Ombudsman aan Rosa Manus

24 april 2017

Op 24 april 2017 bezochten medewerksters van Bureau De Nationale Ombudsman Vrouwenopvang Rosa Manus voor een informatief gesprek over de toegang tot het verblijf tijdens en de uitstroom uit de opvang. Bij het gesprek was ook een medewerkster van de gemeente Leiden aanwezig.

Het Bureau De Nationale Ombudsman voert momenteel een landelijk onderzoek uit naar knelpunten in de opvang en bezoekt in dat kader een aantal opvanglocaties en gemeenten. De gemeente Leiden en Vrouwenopvang Rosa Manus zijn gevraagd om hieraan hun medewerking te verlenen en daartoe waren we graag bereid.


Rosa Manus loopt mee met Singelloop Leiden 2017

Vrijdag 14 april stonden 5.000 deelnemers klaar voor de start van de Singelloop in Leiden. Onder hen 6 lopers voor Stichting Vrienden van Rosa Manus. Zij waren te herkennen aan een groen T-shirt met het logo van Vrienden van Rosa Manus erop. Zij hebben allemaal glansrijk de eindstreep gehaald. Een mooie prestatie!

 

 


Rosa Manus ontvangt van De Verbinding in Leiden cheque van € 1.000

Elk jaar organiseert De Verbinding in Leiden in de 40 dagen vóór Pasen maaltijden voor gemeenteleden. Het geld dat van deze maaltijden overblijft, wordt geschonken aan een goed doel. Voor 2017 is Rosa Manus hun goede doel.
Woensdag 12 april heeft Marion Suijker samen met Marion van Dongen van de Stichting Vrienden van Rosa Manus een cheque met een mooi bedrag van € 1.000 in ontvangst mogen nemen. Wij zijn  natuurlijk erg blij met zo’n mooi bedrag.


Moviera brengt werkbezoek aan Rosa Manus

6 april 2017

Op 6 april brachten drie medewerksters van Moviera een werkbezoek aan Rosa Manus. Elkaar informeren en uitwisseling van ervaringen en ideeën waren de belangrijkste programma-onderdelen. Daarnaast kregen de bezoeksters een korte rondleiding door het pand met o.a. een bezoek aan de opvangklas, de kinderactiviteitenbegeleiding, de huiswerkkamer en de tienerkamer.


Werkbezoek ministerie van VWS aan Rosa Manus

16 februari 2017

Op 16 februari brachten beleidsmedewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan Rosa Manus. Het programma bestond uit een informatief en een actief gedeelte. Rosa Manus verzorgde een presentatie van de belangrijkste ontwikkelingen en de werkwijze van Rosa Manus m.b.t. begeleiding en ondersteuning van cliënten in het kader van veiligheid en zelfstandigheid en de begeleiding van de kinderen van cliënten. Naar aanleiding hiervan ontstond een inspirerend gesprek.
Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma. De gasten voerden gesprekjes met medewerksters van de intake en de kinderhulpverlening en met een cliënt.
We kijken terug op een interessant werkbezoek!


Werkbezoek CDA fractie Leiden aan Vrouwenopvang Rosa Manus

10 februari 2017

Op 10 februari 2017 brachten leden van de CDA fractie Leiden een kort werkbezoek aan Rosa Manus. Met een presentatie werden zij geïnformeerd over de speerpunten van het beleid van Rosa Manus. Aansluitend kregen zij een rondleiding door het pand en bezochten zij de opvangklas, de huiswerkkamer en de tienerkamer.