Over Rosa Manus – Oprecht betrokken

Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden biedt 24 uurs opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld binnen een relatie of familie. Het kan gaan om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld. Huiselijk geweld houdt bijna nooit vanzelf op. Hulp is nodig. Rosa Manus biedt die hulp, in verschillende vormen.

Iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld kan bij Rosa Manus terecht voor opvang, intensieve begeleiding en directe hulp op maat. Onze eerste zorg is de veiligheid van vrouwen en hun kinderen. Daarnaast werken we samen met de cliënten aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld.

Rosa Manus speelt actief in op veranderingen in de maatschappij, ontwikkelt en deelt kennis over huiselijk geweld en vraagt hiervoor aandacht in de samenleving. Rosa Manus is een professionele, multiculturele organisatie met ruim 60 medewerkers.

 

Samenvatting beleidsplan Vrouwenopvang Rosa Manus

Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus heeft een ANBI-status. Overigens is er naast de Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus ook een Stichting Vrienden van Rosa Manus. Wilt u vriend worden of een donatie doen dan kan dit ook via Stichting Vrienden van Rosa Manus. Zie elders op de website.

 

2015 in cijfers

Alle medewerkers, inclusief de directeur-bestuurder, vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het beloningsbeleid is conform deze CAO.
De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd.

Vrouwenopvang Rosa Manus is lid van de Federatie Opvang.

Het fiscaal nummer van Vrouwenopvang Rosa Manus is 8053.19.189.