Nieuws

Studenten Augustinus klussen voor Rosa Manus

Eén keer per jaar organiseert studentenvereniging Augustinus uit Leiden de WIL-week. Tijdens deze week zetten Augustijnen zich in voor de maatschappij.
Op 17 mei waren ze bij Vrouwenopvang Rosa Manus om allerhande klussen in de tuin te doen.
De studenten vonden het erg leuk om te doen en wij zijn superblij dat onze tuin weer is opgeknapt.

Hartelijk dank Evelien, Emily, Li, Joelle, Ruben en Koen!!!


Presentatie landelijk actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij Vrouwenopvang Rosa Manus

Op 25 april jl. is het landelijk actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Leiden gepresenteerd. Dit gebeurde bij Vrouwenopvang Rosa Manus.

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Burgemeester Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

De ministers en de burgemeester brachten eerst een werkbezoek aan Vrouwenopvang Rosa Manus en daarna vond in aanwezigheid van landelijke en regionale partners de officiële lancering plaats. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vele ketenpartners vanuit verschillende disciplines betrokken. Krachten bundelen is dan ook van belang om het verschil te kunnen maken.


Officiële overhandiging programma


De ministers en burgemeester op werkbezoek bij Vrouwenopvang Rosa Manus

 


Vrouwenopvang Rosa Manus loopt mee met de Leidse singelloop 2018

Op vrijdag 20 april liepen medewerkers en vrienden van Vrouwenopvang Rosa Manus mee met de 43e Leidsch Dagblad Singelloop. Een loop van 7 km over de Leidse singels. Zij waren te herkennen aan een wit T-shirt met het logo van Stichting Vrienden van Rosa Manus.
Zij hebben allen de eindstreep gehaald. Een geweldige prestatie!!!

 


Bedrijfsbezoek Lions Leiden Lugdunum Dualis aan Rosa Manus

6 maart 2018

Op 6 maart ontving Rosa Manus leden van de Lions Leiden Lugdunum Dualis voor een bedrijfsbezoek. Rosa Manus heeft het afgelopen jaar tweemaal een cheque – één van € 2.000 en één van € 3.500 –  in ontvangst mogen nemen van de Lions en daar zijn wij (en met ons de vrouwen en kinderen) hen natuurlijk zeer erkentelijk voor. Het geld is besteed aan weerbaarheidstrainingen.
Het bedrijfsbezoek begon met een rondleiding door het pand, gevolgd door een heerlijke maaltijd, gekookt door cliënten van Rosa Manus. Daarna volgden presentaties van Rosa Manus en de Vrienden van Rosa Manus. Esther van Diggelen van Budocentrum Junansei vertelde samen met twee cliënten over de weerbaarheidstrainingen en de toegevoegde waarde ervan.
Het was al met al een geslaagde bijeenkomst met zeer positieve reacties van de Lions.


Werkbezoek Tweede Kamer-leden aan Rosa Manus

12 februari 2018

Op 12 februari 2018 ontving Rosa Manus twee Tweede Kamer-leden (PvdA) voor een werkbezoek. Rosa Manus verzorgde een presentatie over onderwerpen als de rol van Rosa Manus als specialist in het duurzaam stoppen van huiselijk geweld, de visie op begeleiding van cliënten op het snijvlak van veiligheid en zorg, de plek van Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld en landelijke ontwikkelingen in de sector. Ook een rondleiding door het pand maakte deel uit van het programma.


Werkbezoek beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp

12 februari 2018

Op 12 februari 2018 brachten 2 beleidsmedewerkers van de gemeente Leiderdorp een werkbezoek aan Rosa Manus. Belangrijkste gespreksonderwerpen waren de versterking van de ketenaanpak, de verbindingen tussen de domeinen zorg en veiligheid en de visie en ervaringen van Rosa Manus. Daarnaast vond een rondleiding door het pand plaats. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst.


Werkbezoek raadsleden Noordwijkerhout en Noordwijk aan Rosa Manus

6 februari 2018

Op 6 februari 2018 bracht een delegatie van 9 raadsleden van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk een werkbezoek aan Rosa Manus. Naast een inhoudelijk programma – een presentatie van Rosa Manus gevolgd door een inspirerend dialoog – vond een rondleiding door het pand plaats. We kunnen terugkijken op een goede bijeenkomst!

 


Vrienden van Rosa Manus ontvangen cheque van Rabobank Wensenfonds

2 februari 2018

Op 29 januari 2018 heeft Stichting Vrienden van Rosa Manus tijdens een feestelijke avond een cheque van maar liefst € 5.000,- en een mooie bos bloemen in ontvangst genomen van het Rabobank Wensenfonds.
Zoals we eerder berichtte, was de wens van Rosa Manus genomineerd en nu dus daadwerkelijk gehonoreerd met een mooi bedrag. Het geld wordt besteed aan het gezellig maken van de kamers van de cliënten om een huiselijkere sfeer te creëren.


Werkbezoek gemeente Leiden

15 september 2017

Op vrijdag 15 september bracht burgemeester Henri Lenferink, Roos van Gelderen (wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn) en Anita van Zeijl (beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling) van de gemeente Leiden een werkbezoek aan Rosa Manus.
Er vond een inspirerend gesprek plaats over de plek van Vrouwenopvang Rosa Manus in de ketenaanpak huiselijk geweld. Daarnaast is gesproken over de visie op en begeleiding van cliënten en hun kinderen (implementatie). Het programma werd afgerond met een rondleiding door het pand en een gesprek met  een jeugdhulpverleenster over de hulpverlening aan de kinderen.